AKTUALNOŚCI
  

 

  
Wymiana międzynarodowa w świebodzickim LO
(14.02.2013)

Wymiany międzynarodowe są obecnie jedną z ważnych form poznania kultury, nauki języka, a także obalania stereotypów, dotyczących danej narodowości. Do tej pory LO w Świebodzicach współpracowało ze szkołami z Waldbryll (Niemcy) i Witham (Anglia). W tym roku szkolnym podjęliśmy wyzwanie, gdyż za sprawą nauczyciela języka rosyjskiego- pani Natalii Nikolskiej, nawiązaliśmy współpracę z młodzieżą z Rosji i zaprosiliśmy naszych nowych znajomych do świebodzickiego liceum. 

Kontakty między młodzieżą polską i rosyjską są w obecnych czasach sporadyczne, gdyż nie sprzyjają temu poprawne stosunki między Polską a Federacją Rosyjską. Ocieplenie to jednak nie nastąpi , dopóki nie zostaną nawiązane ożywione kontakty między dorosłymi oraz młodzieżą z tych dwóch państw. Liceum Ogólnokształcące w Świebodzicach w sposób odważny uczyniło pierwszy krok w tym kierunku. W dniach 5- 8 styczniu 2013 r. uczniowie świebodzickiego Liceum Ogólnokształcącego mieli okazję wziąć udział w wymianie międzynarodowej, bowiem gościli rosyjską młodzież reprezentującą Pałac Twórczości Dzieci i Młodzieży w Kostromie- miasta leżącego trzysta km na północ od Moskwy, w ramach projektu ,,Pokonywanie barier komunikacji’’. Inicjatorkami tego przedsięwzięcia były panie: Natalia Nikolska i dyrektor LO w Świebodzicach- Elwira Podhalicz. Goście z Kostromy przyjechali na kilka dni, w czasie których zwiedzali najbliższą okolicę, poznawali polską kulturę, a także brali udział w imprezach i wydarzeniach integracyjnych zorganizowanych przez nauczycieli i uczniów naszego liceum. Młodzież była zakwaterowana w internacie w Mokrzeszowie, gdzie w sobotę 5 stycznia odbyło się uroczyste przywitanie. Wszyscy mieli okazję nawiązać nowe znajomości i sprawdzić swoje umiejętności językowe, dlatego też w czasie rozmów dało się usłyszeć nie tylko język rosyjski, ale angielski, francuski i niemiecki. W niedzielę młodzież z Rosji pojechała na wycieczkę do Drezna, natomiast poniedziałek był zdominowany przez gry i spotkania integracyjne. Niezwykle istotnym wydarzeniem okazała się zorganizowana w naszym liceum konferencja międzynarodowa. Polegała ona na przedstawieniu przez Polaków i Rosjan wcześniej przygotowanych prezentacji multimedialnych. Dotyczyły one tematów ważnych dla młodzieży bez względu na narodowość, takich jak zdrowie czy sport. Była to dobra okazja do polemiki poglądowej, gdyż w swoich prezentacjach uczniowie zawarli własne opinie i oceny. Spotkanie to było więc ciekawym doświadczeniem dla obu stron i pozwoliło zrozumieć, że nasze zwyczaje i kultury są odmienne, ale priorytety i marzenia takie same. Po konferencji odbyło się także wspólne wyjście na basen i pizzę. We wtorek zaprosiliśmy naszych gości do Świdnicy, gdzie mieli okazję zwiedzić wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO- Kościół Pokoju. Zrobił on wielkie wrażenie na zwiedzających, a to wcale nie był koniec atrakcji. Prosto ze Świdnicy pojechali obejrzeć jeden z najpiękniejszych zabytków w naszym regionie- Zamek Książ. Po intensywnym zwiedzaniu wszyscy wspólnie wzięli udział w grze biznesowej. Na koniec, we wtorkowy wieczór, w Miejskim Domu Kultury odbyła się uroczystość pożegnania naszych gości z udziałem pani dyrektor LO- Elwiry Podhalicz i Burmistrza Miasta Świebodzice, pana Bogdana Kożuchowicza. Uroczysta gala była podsumowaniem całej wymiany, a także okazją do zaprezentowania przez młodzież swoich zdolności artystycznych- wokalno- taneczno- aktorskich. Mieliśmy też okazję podziwiać talent wokalny pana burmistrza B. Kożuchowicza, który nieoczekiwanie w brawurowy sposób zaśpiewał arię z ,,Barona cygańskiego’’, wzbudzając wielki zachwyt publiczności. Głównym punktem programu było wręczenie podziękowań i upominków dla uczestników wymiany. Gorące podziękowania trafiły także do uczniów i nauczycieli naszego liceum za to, że z tak ogromnym zaangażowaniem wzięli udział w całym przedsięwzięciu. Było to bowiem istotne wydarzenie w życiu szkoły ale i naszego miasta, tym bardziej, że goście wyjechali bardzo zadowoleni. Mamy nadzieję , że wspomniana wymiana stanie się okazją do poznania kultury rosyjskiej, tradycji i obyczajów. Pozwoli nawiązać szereg nowych znajomości z naszymi partnerami ze Wschodu .Czekamy na kolejne wymiany międzynarodowe, a zwłaszcza liczymy na naszą rewizytę u naszych nowo poznanych kolegów.

Weronika Stolarczyk
Rzecznik Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Konopnickie w Świebodzicach

 

   

   

   

 


 

 |  do góry  |