AKTUALNOŚCI
  

 

  
Konkursy ofert w ramach programu "Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu" - edycja 2013 r.
(11.02.2013)

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłasza trzy otwarte konkursy ofert:
  1. "Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego",
  2. "Targi Aktywnych Form Pomocy",
  3. "Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych" 

i zaprasza właściwe instytucje do składania wniosków.

Otwarty konkurs ofert p.n. "Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego".
Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza samorządy gmin do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
Otwarty konkurs ofert p.n. "Targi Aktywnych Form Pomocy".

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza instytucje tworzące centra i kluby integracji społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143 z późn. zm.), do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu organizacji i przebiegu przedsięwzięcia o nazwie "Targi Aktywnych Form Pomocy".

Otwarty konkurs ofert p.n. "Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych".

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza instytucje tworzące centra i kluby integracji społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143 z późn. zm.), do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Wzór oferty konkursowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 r., w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25)

PLIK DO POBRANIA:

  1. Konkurs p.n. „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego”
     
  2. Konkurs p.n. „Targi Aktywnych Form Pomocy”
     
  3. Konkurs p.n. „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych”

 

Małgorzata Chodyniecka
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

 


 

 |  do góry  |