AKTUALNOŚCI
  

 

  
XI Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego i Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych
(08.02.2013)

Powiat świdnicki, wspólnie z Zespołem Szkół Hotelarsko - Turystycznych im. Tony Halika w Świdnicy, w dniu 20.02.2013. r. o godz. 9.00, organizuje XI Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego i Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

Patronat nad konkursem objęli Starosta Powiatu Bergstraße Matthias Wilkes oraz Starosta Świdnicki Zygmunt Worsa. Z uwagi na fakt, że w roku 2013 powiat Bergstraße będzie obchodził 75 rocznicę swojego powstania, część teoretyczna konkursu została poświęcona zagadnieniom z zakresu wiedzy o powiecie Bergstraße. Finałem konkursu będzie przedstawienie prezentacji multimedialnej pn. „Das Beste aus Bergstraße – die touristischen Attraktionen”/”Najlepsze z Bergstraße- atrakcje turystyczne”, w której nacisk zostanie położony na zareklamowanie jednej z wybranych przez uczniów atrakcji turystycznych powiatu. 

Konkurs będzie składał się z części pisemnej i ustnej. Główną nagrodą konkursu będzie wyjazd do partnerskiego powiatu Bergstrasse dla 5 najlepszych uczestników. Obradom jury konkursu będzie przewodniczył Wicestarosta powiatu Bergstraße Thomas Metz. Warto przypomnieć, że współpraca partnerska powiatów trwa od roku 2001 - wówczas podpisano umowę o partnerstwie, która koncentruje się na współpracy edukacyjnej, kulturalnej i sportowej. W roku 2011 powiaty obchodziły jubileusz 10 lecia partnerstwa.

Piotr Dębek
Biuro ds. Europejskich i Promocji Powiatu

 


 

 |  do góry  |