AKTUALNOŚCI
  

 

  
Konkurs w ramach programu "Oparcie Społeczne dla Osób 
z Zaburzeniami Psychicznymi".

(05.02.2013)

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów będących operacjonalizacją programu "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi". 

Zaproszenie do udziału w konkursie skierowane jest do jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność mającą na celu umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych. W konkursie mogą brać udział także niepubliczne podmioty pomocy społecznej działające w formie samopomocy osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. Kwota dotacji przeznaczona na wsparcie. W bieżącym roku na realizacje konkursu przeznaczono kwotę 3.000.000. zł. 

W 2012 roku wsparcie finansowe uzyskało 65 podmiotów. Zakłada się, iż w 2013 roku wsparcie uzyska około 50 projektów, które w wyniku postępowania konkursowego zostaną zakwalifikowane do dotacji. Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 30.000 zł. Oferty konkursowe można przesyłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 15 marca 2013 r.

PLIK DO POBRANIA:

Małgorzata Chodyniecka
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

 


 

 |  do góry  |