AKTUALNOŚCI
  

 

  
Program wyrównywania różnic między regionami II
(01.02.2013)

Informujemy, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Uchwałą Nr 167/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. przyjął nowe kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów "Programu wyrównywania różnić między regionami II" w 2013 r. 

Program skierowany jest do:

1) organizacji pozarządowych,
2) jednostek samorządu terytorialnego,
3) uczelni medycznych,
4) jednostek administracji rządowej,
5) instytutów badawczych.

W roku 2013 Powiat Świdnicki kwalifikuje się do uczestniczenia w programie w następujących obszarach:

  • obszar A - wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,
  • obszar B - likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
  • obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
  • obszar D - likwidacja barier transportowych,
  • obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
  • obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Założenia i procedury realizacji programu zawierające między innymi wzory wniosków i wystąpień oraz umów zamieszczone są na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl ). Podmioty zainteresowane realizacją programu mogą przekazywać wnioski (wg wzorów zamieszczonych na stronie internetowej PFRON) do Starostwa Powiatowego w Świdnicy do dnia 15 lutego 2013 r.

  

 


 

 |  do góry  |