AKTUALNOŚCI
  

 

  
Turniej Wiedzy o Zawodach
(30.01.2013)

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu świdnickiego do udziału w piątej edycji Ponadregionalnego Konkursu Zawodoznawczego pn. „Turniej Wiedzy o Zawodach”. Konkurs organizowany jest przez Prezydenta Miasta Białegostoku oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku.

Turniej ma na celu podniesienie świadomości uczniów w zakresie podejmowania samodzielnych i trafnych decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu, rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie wiedzy o zawodach, specjalnościach, poszukiwanych kwalifikacjach, doskonalenie umiejętności samodzielnego pozyskiwania informacji na temat zawodów i rynku pracy, podnoszenie i kształtowanie umiejętności autoprezentacji i wystąpień publicznych przed szerokim gremium. 

Więcej informacji o konkursie na www.ksztalceniezawodowe.bialystok.pl 

 


 

 |  do góry  |