AKTUALNOŚCI
  

 

  
Rozstrzygnięcie konkursów dla organizacji pozarządowych
(24.01.2013)

 

Na ostatnim posiedzeniu Zarząd Powiatu Świdnickiego rozstrzygnął konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz ochrony i promocji zdrowia. W tym roku do rozdysponowania było 80 tys. złotych na zadania z zakresu Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu oraz 25 tys. złotych na Promocję i Ochronę Zdrowia. Do konkursów zgłoszono ponad 50 ofert od organizacji reprezentujących sektor pozarządowy.

PLIK DO POBRANIA:

 


 

 |  do góry  |