AKTUALNOŚCI
  

 

  
39. wystawa "Pożegnanie SGR"
(23.01.2013)

Do Klubu Bolko Świdnickiego Ośrodka Kultury 18. stycznia 2013 r. przybyły rzesze publiczności na 39. wystawę "Pożegnanie SGR". Uroczystego otwarcia wystawy dokonali wspólnie: p. Tomasz Jamróg,dyrektor ŚOK, p. Krzysztof Osiak, dyrektor ZSE oraz p. Renata Rychlicka-Benyamin, artysta plastyk i nauczyciel przedmiotów zawodowych, która zaprezentowała przekrojowe prace 34. Absolwentów Studium. 

Wśród gości byli obecni absolwenci SGR, uczniowie ZSE oraz przedstawiciele grona pedagogicznego: p. Agnieszka Szkolak-Osiak, p. Jolanta Mączyńska, p. Marzena Bojanowska, p. Małgorzata Wachowiak, p. Małgorzata Malak, p. Jadwiga Wójcicka i p. Marcin Witowski. Miłą niespodzianką było przybycie na uroczystość dawnych nauczycielek, które pracowały w Studium: p. Małgorzaty Wiszniowskiej i p. Bożeny Kawałkowskiej. Pożegnalny wernisaż zamknął pewien etap w historii Studium, gdyż reforma edukacji szkolnictwa zawodowego wprowadziła znaczące zmiany w kształceniu zawodowym. Szkoły policealne zostały zastąpione inną formą kształcenia - zawodowymi kursami kwalifikacyjnymi - zmieniając formę dotychczasowej pracy Studium. Studium Grafiki Reklamowej przy ZSE w Świdnicy działało jako policealna szkoła zawodowa przygotowująca specjalistów w dziedzinie reklamy nieprzerwanie od 1991 roku. Słuchacze SGR dali się poznać jako twórcy w środowisku lokalnym, krajowym i zagranicznym. Brali udział w licznych przeglądach i konkursach plastycznych na różnych szczeblach, a ich prace były doceniane, nagradzane i wyróżniane. Wielu absolwentów SGR kontynuowało swoją dalszą naukę na wyższych uczelniach o profilach artystycznych, jak i ekonomicznych. Wielu z nich z powodzeniem pracuje obecnie w agencjach reklamowych oraz mediach w kraju i za granicą. Inni związali swoją karierę zawodową ze sztuką, również na tym polu odnosząc znaczące sukcesy. Studium, przez lata swojej działalności, wspierało i promowało młode i aktywne osoby, które dzięki swojemu zapałowi, zaangażowaniu i kreatywności zapisały się w naszej pamięci. W 1995 roku odbyła się pierwsza wystawa malarstwa SGR, zapoczątkowało to regularne prezentacje twórczości uzdolnionych słuchaczy na wystawach indywidualnych, zbiorowych i poplenerowych. Na wernisażu wystawy przywołano wspomnienia wspólnie przeżytych chwil poprzez prezentacje prac zachowanych w archiwum SGR. Z widzami i przyjaciółmi SGR żegnamy się słowami Gibrana Khalila Gibrana, słynnego poety libańskiego: "Wspomnienie jest formą spotkania". Ilekroć wspomnicie Państwo nasze wernisaże wystaw, wieczory przepełnione miłą atmosferą oraz wspólne celebrowanie sztuki na przestrzeni 18-tu lat, tylekroć spotkamy się ponownie. Dziękujemy wszystkim stałym bywalcom naszych wystaw za życzliwą obecność oraz docenianie naszych starań na polu artystycznym. Tradycje zapoczątkowane przez słuchaczy SGR podejmą ich młodsi koledzy - uczniowie kierunku technik organizacji reklamy TOR, przy wsparciu Dyrekcji, grona pedagogicznego ZSE oraz Świdnickiego Ośrodka Kultury. Korzystając z tej okazji już dziś zapraszamy na 40/1 wystawę TOR, która odbędzie się 1. marca br.

Renata Rychlicka-Benyamin.
zapraszamy do galerii: tor.art.pl 

 

   

   

   

   

 


 

 |  do góry  |