AKTUALNOŚCI
  

 

  
Posiedzenie komisji konkursowej
(18.01.2013)

17 stycznia odbyło się pierwsze posiedzenie komisji konkursowej, której celem jest weryfikacja ofert organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz ochrony i promocji zdrowia.

Skład komisji to: Marta Habowska z Biura ds. Europejskich i Promocji Powiatu, Barbara Świętek z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Grażyna Kondzior ze Stowarzyszenia Klub Abstynenta ACCESS oraz Lech Stankiewicz z Miejskiego Klubu Siatkówki „Świdnica”. W tym roku do rozdysponowania jest 80 tys. złotych na zadania z zakresu Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu oraz 25 tys. złotych na Promocję i Ochronę Zdrowia. Do konkursów zgłoszono ponad 50 ofert od organizacji reprezentujących sektor pozarządowy.

Piotr Dębek
Biuro ds. Europejskich i Promocji Powiatu

 

   

   

 


 

 |  do góry  |