Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Świdnica

Gmina Świdnica

Świebodzice

Dobromierz

Jaworzyna

Marcinowice

Strzegom

Zarów

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 

Powiat Świdnicki otrzymał Grant na wspieranie Domów Pomocy Społecznej i Szpitali w walce z epidemią COVID-19 w ramach Projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, w ramach 9 Osi priorytetowej: Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Dostęp do wysokości jakości usług zdrowotnych, Priorytet Inwestycyjny: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Wysokość powierzonego grantu wynosi: 1 061 784,86 zł

w tym: ze środków UE 902 517,13 zł

  • ze środków budżetu państwa 106 178,49 zł
  • ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego 53 089,24 zł

Okres realizacji projektu: od 22.09.2020 r. do 31.12.2020 r.

natomiast termin poniesienia wydatków w ramach Grantu ustalono:

od dnia 20.03.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Cel projektu:                 

Niwelowanie skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2  w instytucjach opieki całodobowej (DPS) oraz podmiotach leczniczych (szpitalach) mających siedzibę na terenie Dolnego Śląska.

Projekt realizowany przez:

  1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
  2. Dom Pomocy Społecznej w Jaskulinie
  3. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych De Notre Dame w Świebodzicach.
  4. Dom Pomocy Społecznej „Żar-Med” Sp. z o.o. w Żarowie.

Grupy docelowe: personel Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, personel trzech domów pomocy społecznej z terenu Powiatu Świdnickiego oraz ich podopieczni.

Zadania projektowe:

W ramach Grantu przeznaczonego na rzecz DPS sfinansowane będą zakupy: testów na obecność COVID-19 oraz usługa ich wykonania na potrzeby mieszkańców i personelu DPS, zakup urządzeń do dezynfekcji, środków opatrunkowych, sprzętu do dekontaminacji, artykułów higienicznych, pielęgnacyjnych i środków czystości, sprzętu do wyposażenia i obsługi izolatek oraz zakup pościeli, poduszek oraz ręczników.

W ramach Grantu przeznaczonego na rzecz szpitala sfinansowane będą zakupy: sprzętu medycznego (tj. rękawic, fartuchów, czepków medycznych, kombinezonów ochronnych, przyłbic, gogli, okularów ochronnych, ochraniaczy medycznych, maseczek oraz ubrań operacyjnych), sprzętu do prowadzenie dezynfekcji (tj. worków, płynów do dezynfekcji, chusteczek do dezynfekcji), zakup wyposażenia obiektowego i budowlanego (tj. przesłon do lampy szczelinowej, śluzy z drzwiami, ekranów z szyb, ekranów stanowiskowych oraz wyposażenia laboratorium tj. zakup testów na obecność COVID-19.

Banery/Logo