Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wyszukiwarka

Informacje

Świdnica

Gmina Świdnica

Świebodzice

Dobromierz

Jaworzyna

Marcinowice

Strzegom

Zarów

Realizowany projekt

„Tak dla modelu współpracy administracji publicznej i organizacji
pozarządowych w Powiecie Świdnickim” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


Witamy serdecznie,

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Świdnickiego na spotkanie-konsultacje przy użyciu aktywnych narzędzi. Podczas spotkania będziemy mogli wspólnie wypełnić ankietę on-line w sali nr 1 Świdnickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33 w terminie 10.12.-11.12.2014 r. w godzinach 11.00-16.00.

Konsultacje za pomocą aktywnych narzędzi organizowane są w ramach realizowanego projektu "Tak dla modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Powiecie Świdnickim".

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu, którego celem jest ocena jakości współpracy samorządu powiatu z organizacjami pozarządowymi w okresie ostatnich 12-stu miesięcy oraz identyfikacja barier, które utrudniają rozwój naszych relacji. Wyniki ankiety będą prezentowane wyłącznie w zestawieniach, w sposób uniemożliwiający identyfikacje Państwa ocen.

Podczas badania zapewniamy słodki poczęstunek oraz naszą pomoc w wypełnianiu ankiety trwającej ok. 15 minut.

Pozdrawiamy i zachęcamy do udziału w badaniu.

Justyna Krygier
Marta Habowska
Biuro ds. Europejskich i Promocji Powiatu
tel. 74/85-00-439


Modelowa współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych – czy istnieje naprawdę?

O idealnej współpracy administracji i organizacji pozarządowych marzy chyba każdy przedstawiciel organizacji pozarządowych. Nie każdy jednak potrafi rozmawiać i współdziałać, a i administracja nie zawsze jest otwarta na dialog. W Powiecie Świdnickim o współpracy chcą rozmawiać zarówno samorządowcy jak i organizacje pozarządowe. Dlatego też Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego wraz z Partnerami - Starostwem Powiatowym w Świdnicy oraz Dolnośląską Federacja Organizacji Pozarządowych realizuje projekt „Tak dla modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Powiecie Świdnickim”. Dzięki niemu idealna współpraca staje się coraz bardziej realna.
Pojęcie modelowej współpracy pojawiło się w pozarządowym słowniku wraz z opublikowaniem Poradnika Modelowej Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji Pozarządowych, który powstał w ramach projektu systemowego grona podmiotów – w tym JST, NGO i środowisk naukowych.

Czym jest w takim razie modelowa współpraca?

Podstawowym dokumentem określającym zasady współpracy i współdziałania administracji i III sektora jest Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Znajdziemy w niej podstawowe zasady tj.: zasada pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

Ww. zasady stanowią fundament współpracy zarówno jako pewnego rodzaju stan pożądany i wizja, ale są także umocowane w Ustawie, co dla administracji publicznej ma kluczowe znaczenie.

Należy pamiętać jednak, iż tylko wdrożenie kilku tych zasad jednocześnie może być fundamentem owocnej i opartej na partnerstwie współpracy. Model współpracy pokazuje jakie zasady są kluczowe i na jakich płaszczyznach można je wykorzystać i wdrożyć, aby współpraca była trwała, a myślenie o niej długofalowe.

Płaszczyzny współpracy administracji z organizacjami pozarządowymi to m.in.

  • współpraca JST i organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia polityk publicznych,

  • współpraca JST z NGO w zakresie realizacji zadań publicznych oraz tworzenie warunków do społecznej aktywności

Każda z płaszczyzn wdrażana powinna być w zakresie kilku obszarów m.in.

  • współpracy w diagnozowaniu lokalnych problemów i wyzwań

  • wzajemnym informowaniu się samorządu i NGO o planach i kierunkach działań

  • współtworzenia strategii i programów realizacji polityk publicznych

  • realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych i niefinansowych oraz partnerstwa projektowego i lokalnego.

Obecnie w całej Polsce realizowane są projekty we współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych mające na celu wdrożenie zaproponowanych w poradniku modelowych rozwiązań w ww. zakresach. Wśród samorządów, które zgodnie z jednym z obszarów tzn. partnerstwa projektowego, zdecydowało się na współpracę z organizacją pozarządową jest Starostwo Powiatowe w Świdnicy. „Tak dla modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Powiecie Świdnickim”- to projekt realizowany w partnerstwie Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Starostwa Powiatowego w Świdnicy i Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Chcesz dowiedzieć się więcej:

Kontakt, biuro projektu:
Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego
Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze,
tel. 74 85 00 124, faks. 74 85 00 305
Aleksandra Królak – Wąsowicz, ola@krzyzowa.org.pl,  Anna Borowska anna.borowska@powiat.swidnica.pl 
Godziny otwarcia biura: Poniedziałek - Piątek: 8:00 – 16:00 

 

Banery/Logo