STAROSTWO POWIATOWE w Świdnicy

Dyżury Radnych i terminy posiedzeń Komisji Rady Powiatu

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Sołtys

Przewodniczący przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków wpływających do Rady, w siedzibie Biura Rady i Zarządu Powiatu w każdy wtorek w godzinach 15.00-17.00.

Dni i godziny przyjęć podaje się do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenia w siedzibie Powiatu oraz za pośrednictwem strony internetowej www.powiat.swidnica.pl.

 

Terminy posiedzeń Komisji Rady Powiatu w lutym

  • Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych - 22 lutego 2021 r. godz.16.00 (on-line)
  • Komisja Oświaty i Wychowania - 23 lutego 2021 r. godz. 16.00 (on-line)