Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wyszukiwarka

Informacje

Świdnica

Gmina Świdnica

Świebodzice

Dobromierz

Jaworzyna

Marcinowice

Strzegom

Zarów

POMOC UKRAINIE

 


Pomoc dla Ukrainy

Liga Kobiet Polskich. Koło w Świdnicy uruchomiła specjalną zbiórkę pieniędzy na rzecz uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy, którzy przebywają na terenie Powiatu Świdnickiego.

Zapraszamy wszystkich ludzi dobrego serca do wpłat.

Nr konta: 12 1600 1462 1021 0043 6000 0002 z dopiskiem Ukraina.


Powiat Świdnicki uruchamia dwa kolejne oddziały przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy

Od 21 marca 2022 r. oddziały przygotowawcze powstaną w:

  • I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Świdnicy, ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 30, tel. +48 74 858-29-42, kasprowicz@kasprowiczanie.com 

  • Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Strzegomiu, ul. Tadeusza Kościuszki 31, tel. + 48 74 855-02-33, ogolniak@wp.pl 

Oddział przygotowawczy w III Liceum Ogólnokształcącym, który rozpoczął działalność 14 marca 2022 r., zapełnił się praktycznie w ciągu jednego dnia. Nie ma już miejsc dla kolejnych uczniów. Stąd decyzja o uruchomieniu kolejnych oddziałów przygotowawczych.

Oddział przygotowawczy to specjalna forma kształcenia dla obcokrajowców, którzy w ogóle nie władają językiem polskim. Program nauczania w oddziale przygotowawczym będzie opierał się na ramowych planach nauczania i podstawie programowej kształcenia w czteroletnim liceum ogólnokształcącym. Dla wszystkich uczniów przewidziane są osobne godziny języka polskiego jako języka obcego. Naukę w oddziale przygotowawczym mogą rozpocząć uczniowie z Ukrainy, którzy mają ukończone co najmniej 8 lat nauki szkolnej w systemie edukacji Ukrainy.

Zajęcia edukacyjne w oddziale przygotowawczym będą prowadzone w języku polskim. Oddział ten zostanie objęty opieką osoby władającej biegle językiem ukraińskim, która w trakcie lekcji służyć będzie pomocą nauczycielom polskim.

Każdy uczeń oddziału przygotowawczego zostanie do niego zakwalifikowany przez zespół kwalifikujący, a o ostatecznym przyjęciu do oddziału decydować będzie dyrektor szkoły.

Młodzież z Ukrainy, która włada choć trochę językiem polskim, powinna starać się o przyjęcie w pozostałych szkołach prowadzonych przez Powiat Świdnicki, gdzie również zostaną oni objęci stosowną opieką i dodatkowymi zajęciami z języka polskiego.

Wydział Oświaty i Wychowania


Powiat Świdnicki zapewnia pomoc psychologiczną dla uchodźców z Ukrainy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, wynikających z działań wojennych w Ukrainie od dnia 29 marca 2022 r. uruchamia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Świdnicy przy ul. Żeromskiego 16/8 pomoc psychologiczną dla uchodźców wojennych z Ukrainy.

Psycholog pochodzenia ukraińskiego przyjmować będzie dwa dni w tygodniu, tj.:

  • we wtorek od godz. 15:00 do godz. 17:00 (2h)
  • w piątek od godz. 15:00 do godz. 18:00 (3h)

W celu skorzystania z pomocy, uprzejmie prosimy o wcześniejsze ustalenie wizyty w siedzibie Ośrodka przy ul. Żeromskiego 16/8 w Świdnicy lub telefonicznie pod nr +48 74 856-58-15 w godzinach od 7.15 do 18.30.

*  *  *

ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА БІЖЕНЦАМ ВІЙНИ З УКРАЇНИ

У ЦЕНТРІ КРИЗОВОГО ВТРЕВАННЯ У СВІДНІЦІ

Повітовий центр допомоги сім’ям у Свідниці, з метою задоволення соціальних потреб, що виникли внаслідок війни в Україні, з 29 березня 2022 року починає роботу в Центрі кризового втручання у Свідниці за адресою вул. Żeromskiego 16/8 психологічна допомога біженцям від війни з України. Психолог українського походження буде бачити два дні на тиждень, тобто:

  • у вівторок з 15:00 до 17:00 (2 год)
  • у п'ятницю з 15:00 до 18:00 (3 години)

Для того, щоб скористатися допомогою, просимо заздалегідь записатися на прийом у приміщенні Центру за адресою вул. Żeromskiego 16/8 у Свідниці або за телефоном +48 74 856-58-15.

 


Podstawowe informacje dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje do obywateli z ogarniętej wojną Ukrainy, którzy zmuszeni byli do opuszczenia swojej ojczyzny i aktualnie przebywają na terenie Polski.


Ubezpieczenie komunikacyjne do obywateli Ukrainy

Ważna informacja dotycząca ubezpieczenia komunikacyjnego dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski.

Każdy pojazd, który porusza się po polskich drogach, musi mieć obowiązkowe ubezpieczenie OC. Wjeżdżając do Polski z Ukrainy samochodem na ukraińskiej rejestracji, obywatel Ukrainy powinien skorzystać z:

  • Zielonej Karty. To potwierdzenie jego polisy OC.
  • Jeśli nie ma Zielonej Karty, po przekroczeniu granicy Polski, obywatel Ukrainy potrzebuje ubezpieczenia granicznego.

Ubezpieczenie graniczne na 30 dni dla osób wjeżdżających z Ukrainy są bezpłatne. Oferują je Allianz, ERGO Hestia, PZU oraz Warta – ubezpieczenia są dostępne u agentów tych firm na przejściach granicznych lub poprzez infolinię.

Więcej informacji: https://piu.org.pl/oc-graniczne-lub-zielona-karta-dla-obywateli-ukrainy/ 

 

Treść komunikatu po ukraińsku:

Важлива інформація для громадян України щодо страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів – страхування автоцивільної відповідальності Важлива інформація для громадян України щодо страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів – страхування автоцивільної відповідальності (OC komunikacyjne).

РИКОРДОННЕ СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВІД ALLIANZ, ERGO HESTIA, PZU ТА WARTA Є БЕЗКОШТОВНИМ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЯКІ В’ЇЖДЖАЮТЬ ДО ПОЛЬЩІ

Кожен транспортний засіб, який рухається по польських дорогах, повинен мати обов’язкове страхування автоцивільної відповідальності. При в’їзді в Польщу з України на автомобілі на українській реєстрації скористайтеся з:

  • Зеленої карти. Це підтвердження вашого полісу страхування автоцивільної відповідальності.
  • Якщо у вас немає Зеленої карти, вам потрібна прикордонна страховка після перетину польського кордону. Прикордонне страхування на 30 днів для осіб, які в’їжджають з України, безкоштовне. Таке страхування пропонують Allianz, ERGO Hestia, PZU та Warta – страхування доступне у агентів цих компаній на прикордонних переходах або через гарячу лінію (Телефон).

Agnieszka Durska
Ekspert ds. komunikacji
Polska Izba Ubezpieczeń


Nie ufaj bezgranicznie!

Aktualna sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej daje możliwość uaktywnienia się różnego rodzaju grupom przestępczym dążącym do osiągnięcia szybkiego zysku poprzez wykorzystanie dramatycznego położenia osób uciekających przed agresją militarną i katastrofą humanitarną.

Tło wojenne oraz przemieszczanie się dużych grup uchodźców wymaga szczególnego zwrócenia uwagi na problematykę przestępstw oraz przeciwdziałania postawom patologicznym czy niegodziwemu traktowaniu ludzi. W obliczu tych szczególnych zagrożeń należy skupić się przede wszystkim na grupie dzieci i kobiet mogących stosunkowo łatwo stać ofiarami przestępstwa handlu ludźmi.

www.strazgraniczna.pl

PLIKI DO POBRANIA:


Powiatowe szkoły dla ukraińskiej młodzieży

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego obcokrajowcy mogą podjąć naukę w szkołach funkcjonujących w systemie oświaty w Polsce. O przyjmowaniu do szkół decyduje zawsze dyrektor szkoły.

W celu ułatwienia decyzji uczniom i ich rodzicom pochodzącym z Ukrainy, zamieszczamy poniżej wykaz wszystkich szkół, prowadzonych przez Powiat Świdnickim, w języku ukraińskim. Pozwoli im to na podjęcie świadomego wyboru szkoły, zgodnej z tym, czego uczyli się w swojej ojczyźnie. Pomocne mogą się okazać zwłaszcza zawody, w których kształcą nasze technika oraz profile klas w liceach ogólnokształcących.

PLIKDO POBRANIA:


KOMUNIKAT

Jeśli przybyłeś do Polski z terytorium Ukrainy po dniu 24.02.2022 r. i znajdujesz się na terenie POWIATU ŚWIDNICKIEGO w celu uzyskania pomocy udaj się do jednego z wymienionych poniżej punktów informacyjnych w godzinach ich pracy. Po godzinach pracy punktów informacyjnych kontaktuj się telefonicznie na wskazane numery z pracownikami samorządowymi, którzy udzielą Ci pomocy.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Якщо Ви прибули до Польщі з території України після 24.02.2022 р. та знаходитесь на території СВІДНИЦЬКОГО ПОВІТУ, щоб отримати допомогу, звертайтесь в години прийому до одного із вказаних нижче інформаційних пунктів. Після закінчення робочого дня інформаційних пунктів звертайтесь за вказаними номерами телефонів до працівників органів самоврядування, які нададуть Вам допомогу.


Podstawowe informacje dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje do obywateli z ogarniętej wojną Ukrainy, którzy zmuszeni byli do opuszczenia swojej ojczyzny i aktualnie przebywają na terenie Polski.


Powiatowe szkoły dla ukraińskiej młodzieży

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego obcokrajowcy mogą podjąć naukę w szkołach funkcjonujących w systemie oświaty w Polsce. O przyjmowaniu do szkół decyduje zawsze dyrektor szkoły.

W celu ułatwienia decyzji uczniom i ich rodzicom pochodzącym z Ukrainy, zamieszczamy poniżej wykaz wszystkich szkół, prowadzonych przez Powiat Świdnickim, w języku ukraińskim. Pozwoli im to na podjęcie świadomego wyboru szkoły, zgodnej z tym, czego uczyli się w swojej ojczyźnie. Pomocne mogą się okazać zwłaszcza zawody, w których kształcą nasze technika oraz profile klas w liceach ogólnokształcących.

PLIKDO POBRANIA:


Pomoc dla uchodźców

Władze powiatu i gmin wchodzących w skład powiatu przygotowały ok. 200 miejsc pobytowych dla uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy.

W każdej z gmin na terenie powiatu uruchomione zostaną punkty informacyjne, wraz z numerami telefonów, gdzie uzyskać będzie można informacje na temat miejsca zakwaterowania dla obywateli Ukrainy.

Poszczególne gminy będą też koordynowały proces zbiórek darów dla potrzebujących.


Stanowisko Rady Powiatu Świdnickiego z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie agresji wojsk Federacji Rosyjskiej na Państwo Ukraińskie

Rada Powiatu Świdnickiego wyraża zdecydowany sprzeciw wobec brutalnych i agresywnych działań wojennych podjętych przez Federację Rosyjską przeciwko Ukrainie.

Stanowczo potępiamy niczym niesprowokowany atak sił rosyjskich na suwerenne i niepodległe europejskie państwo. Z przerażeniem obserwujemy cierpienie, którego doświadczają zwykli mieszkańcy Ukrainy.

Nikt nie może pozostać obojętny w obliczu tak wielkiego barbarzyństwa, które dzieje się na naszych oczach. Solidaryzujemy się w tych trudnych i strasznych dniach z całym Narodem Ukraińskim, który ma wszelkie prawa do samostanowienia i budowania w pokoju swojego państwa.

My, samorządowcy Powiatu Świdnickiego, deklarujemy gotowość udzielenia wszelkiej możliwej pomocy osobom pokrzywdzonym w wyniku działań wojennych w Ukrainie.

Niech żyje wolna Ukraina!


 

Banery/Logo