STAROSTWO POWIATOWE w Świdnicy

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

   


Zakończenie drugiego etapu remontu drogi w Mysłakowie

8 grudnia 2021 roku odbył się uroczysty odbiór inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 2879D na odcinku Zebrzydów - Mysłaków - etap II” z udziałem Starosty Piotra Fedorowicza, przedstawicieli Zarządu Powiatu i Władz Gminy Marcinowice.


Nowy chodnik w Witoszowie Dolnym

24 lutego, odbył się odbiór inwestycji pod nazwą „Przebudowa przejścia dla pieszych w Witoszowie Dolnym”.


Nowy chodnik w Dzierzkowie

6 kwietnia, odbył się odbiór inwestycji pod nazwą „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2794D w miejscowości Dzierzków”.


Remont drogi powiatowej nr 2885 D na odcinku Bystrzyca Górna – Bojanice

Już wkrótce rozpocznie się długo oczekiwany remont drogi powiatowej pomiędzy miejscowościami Bojanice i Bystrzyca Górna.

Odbiór drogi Bojanice – Bystrzyca Górna

1 sierpnia odbył się oficjalny odbiór nowo wyremontowanej drogi powiatowej nr 2884D na odcinku Bystrzyca Górna – Bojanice. W odbiorze uczestniczyli Starosta Świdnicki Piotr Fedorowicz, Wicestarosta Zygmunt Worsa, Wójt Gminy Świdnica Teresa Mazurek, Zastępca Wójt Gminy Bartłomiej Strózik, przedstawiciele Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego oraz głównego wykonawcy inwestycji. Długość remontowanego odcinka to 2,637 km.