STAROSTWO POWIATOWE w Świdnicy

Zarząd Powiatu Świdnickiego

ZARZĄD POWIATU ŚWIDNICKIEGO

  • Starosta Świdnicki: Piotr Fedorowicz
  • Wicestarosta Świdnicki: Zygmunt Worsa
  • Członek Zarządu: Teresa Mazurek
  • Członek Zarządu: Ryszard Chołko
  • Członek Zarządu: Krystian Ulbin

PREZYDIUM RADY POWIATU ŚWIDNICKIEGO

  • Przewodniczący Rady Powiatu: Krzysztof Sołtys
  • Wiceprzewodniczący Rady Powiatu: Przemysław Stempniewicz
  • Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu: Sabina Cebula