STAROSTWO POWIATOWE w Świdnicy

Rocznica Pierwszej masowej wywózki Polaków na Syberię

W niedzielę, 14 lutego, o godz. 9.30, w kościele pw. NMP w Świdnicy, na os. Młodych, odbędzie się msza święta w rocznicę Pierwszej masowej wywózki Polaków na Syberię.

Pierwsza wywózka miała miejsce w nocy z 9 na 10 lutego 1940 roku – była największa i najbardziej tragiczna pod względem liczby ofiar. „W głąb Związku Sowieckiego wywieziono około 140 tys. obywateli polskich. Wielu umarło już w drodze, tysiące nie wróciły do kraju. Wśród deportowanych były głównie rodziny wojskowych, urzędników, pracowników służby leśnej i kolei ze wschodnich obszarów przedwojennej Polski.” Szacuje się, że łącznie na Syberię wywieziono ok. 1 mln. Polaków, z których ¼ zmarła.

Niedzielne obchody rocznicowe organizuje Związek Sybiraków. Koło Ziemi Świdnickiej. Serdecznie zapraszamy.

źródło: www.ipn.gov.pl