STAROSTWO POWIATOWE w Świdnicy

Modernizacja Domu Pomocy w Jaskulinie

Powiat Świdnicki realizuje zadanie „Modernizacja systemu gospodarki energetycznej budynków Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie” dofinansowane ze środków PFRON na wykonanie robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, przekazanych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

„Modernizacja systemu gospodarki energetycznej budynków Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie”

  1. Całkowita wartość projektu: 500 000,00 zł.
  2. Wartość dofinansowania: 249 999,45 zł.
  3. Źródło finansowania: Środki PFRON przekazane przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego
  4. Okres realizacji: 2019-2020