STAROSTWO POWIATOWE w Świdnicy

Informacja dla NGO

Zarząd Powiatu w Świdnicy na posiedzeniu w dniu 2 sierpnia 2022 r. przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn., Świadczenie na terenie powiatu świdnickiego dziennych usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Plik do pobrania: