STAROSTWO POWIATOWE w Świdnicy

Kolejne wyremontowane drogi w Powiecie Świdnickim

Korzystając ze sprzyjającej aury Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego przeprowadza ostatnie remonty na drogach podległych Powiatowi Świdnickiemu. W ostatnim czasie oficjalnie oddano do użytku dwa nowo wyremontowane odcinki dróg na trasie 2892 D Buków – granica powiatu i 2794 D Jugowa – Dobromierz.

W pierwszym przypadku remontowi został poddany odcinek drogi o długości 0,670 km. a zakres prac obejmował, między innymi: frezowanie istniejącej nawierzchni, oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno–bitumicznej, ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz wykonanie odwodnienia. Całość prac zamknęła się w kwocie 276 tys. zł.

Remont drogi powiatowej 2794 D, na odcinku Jugowa – Dobromierz, wykonany został przy współfinansowaniu ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Zakres wykonanych prac obejmował: wzmocnienie podłoża, wymiana podbudowy, wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno–bitumicznej, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno–asfaltowej, odmulenie rowów, wykonanie poboczy, przebudowa zjazdów na pola, przebudowa przepustów oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Długość wyremontowanego odcinka to 2,27 km a całkowity koszt remontu to 1 mln. 895 tys. zł. Wartość ministerialnego wsparcia wyniosła 50% całości zadania.