STAROSTWO POWIATOWE w Świdnicy

Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 2794D Roztoka – Jugowa

Inwestycja pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 2794D Roztoka – Jugowa” została dofinansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 380.000,00 zł.

Zakres prac wyżej wymienionej inwestycji obejmował:

  • frezowanie i wykonanie nowej nawierzchni,
  • ścięcie z nadmiaru ziemi i uzupełnienie poboczy.

Całkowita wartość inwestycji 443.898,13 zł.