STAROSTWO POWIATOWE w Świdnicy

Ranking szkół powiatowych

Magazyn „Perspektywy” opublikował najnowszy ranking szkół ponadpodstawowych. Według rankingu, najlepszą szkołą ponadpodstawową w Powiecie Świdnickim jest Technikum Nr 5 przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Świdnicy.

Technikum nr 5 zajęło 10 miejsce w ranking techników województwa dolnośląskiego.

Pozostałe powiatowe technika zajęły odpowiednio miejsca:

  • Zespół Szkół Mechanicznych – 12 miejsce

  • Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych – 47 miejsce

  • Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych – 53 miejsce

Najlepszym ogólniakiem w powiecie jest I Liceum Ogólnokształcące, które zajęło 11 miejsce (w zeszłym roku – 16 lokata). II Liceum Ogólnokształcące uplasowało się na miejscu 22. Pozostałe licea w Powiecie Świdnickim zajęły miejsca:

  • Liceum Ogólnokształcące w Świebodzicach – 57 miejsce

  • Liceum Ogólnokształcące w Strzegomiu – miejsce 63.