STAROSTWO POWIATOWE w Świdnicy

Budżet Powiatu Świdnickiego na rok 2022 przyjęty

Na wczorajszej sesji Rady Powiatu Świdnickiego radni głosowali nad budżetem powiatu na przyszły rok. Za przyjęciem uchwały budżetowej głosowało 16 radnych, przeciw było 6 a od głosu wstrzymało się 2 radnych.