STAROSTWO POWIATOWE w Świdnicy

Zespół Szkół w Strzegomiu z patronatem Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej

Obchodzona w Zespole Szkół w Strzegomiu od blisko 11 lat „Barbórka” była w dniu 3 grudnia 2021r., dobrym momentem do spotkania z wyjątkowym gościem Panią dr inż. Magdaleną Duchnowską – pracownikiem naukowym oraz przedstawicielką Dziekana Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej.

Na pięknej uroczystości, w której uczestniczyli:

  • Grzegorz Stawarz - Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Świdnicy,
  • Bogusław Skolak i Antoni Larczyński - członkowie Zarządu Stowarzyszenia Kierowników Ruchu Zakładów Górniczych,
  • Krzysztof Skolak – Prezes Polskiego Związku Kamieniarstwa,
  • Andrzej Misek - Prezes Stowarzyszenia Kierowników Ruchu Zakładów Górniczych,

Nasz wyjątkowy gość w imieniu Pana prof. dra hab. inż. Radosława Zimroza - Dziekana Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, przekazała serdeczne życzenia z okazji uroczystości barbórkowych dla całej społeczności szkolnej oraz pracowników branży wydobywczej i kamieniarskiej, a także wręczyła na ręce dyrektora Roberta Wójtowicza oficjalny dokument potwierdzający, że Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej objął swoim patronatem klasy Technikum Górnictwa Odkrywkowego w Strzegomiu. Podpisane porozumienie otwiera uczniom możliwość zapoznania się z warsztatem pracy naukowców Wydziału, poznania oferty Uczelni, a także rozwoju pasji i zainteresowań oraz współpracy przy prowadzeniu przedsięwzięć o charakterze naukowo-dydaktycznym.

Wyjątkowość kierunku technikum górnictwa odkrywkowego ma swoje korzenie na terenie powiatu świdnickiego, co trafnie ujął pan Bogusław Skolak w przygotowanym przez siebie wykładzie okolicznościowym, w oparciu o bardzo ciekawą prezentację multimedialną pt.: "Pionierzy kamieniarstwa na ziemiach odzyskanych". Ciekawostką jest funkcjonowanie szkoły kształcącej kamieniarzy i techników skalników w latach 1946-1951 w obecnym Zespole Szkół Ekonomicznych w Świdnicy. Natomiast w przygotowanej przez organizatorów prezentacji multimedialnej ukazano tradycje górnicze i aktywne działania uczniów TGO w okresie minionych lat istnienia tego kierunku.

Na koniec dyrektor szkoły Robert Wójtowicz wręczył wszystkim gościom podziękowania za przybycie i dotychczasową współpracę ze szkołą, natomiast pan Andrzej Misek - Prezes Stowarzyszenia Kierowników Ruchu Zakładów Górniczych wręczył panu dyrektorowi granitowy upominek, będący piękną pamiątką tegorocznej "Barbórki".

Po akademii wszyscy obecni wzięli udział w biesiadzie. Był to przede wszystkim czas na słodki poczęstunek oraz radosne śpiewanie piosenek.

Biesiadna atmosfera i dobry humor towarzyszyły wszystkim uczestnikom kolejnego już wspólnego świętowania w Zespole Szkół w Strzegomiu.

Zespół Szkół w Strzegomiu