STAROSTWO POWIATOWE w Świdnicy

Nagrody Starosty Świdnickiego dla najzdolniejszych uczniów z placówek oświatowych podległych powiatowi

Początek września to czas, kiedy tradycyjnie wręczane są Nagrody Starosty dla najlepszych uczniów szkół i placówek oświatowych podległych Powiatowi Świdnickiemu, w roku szkolnym 2020/2021. 6 i 7 września Starosta Piotr Fedorowicz i Wicestarosta Zygmunt Worsa wręczyli nagrody najlepszym Uczniom Powiatu Świdnickiego.

Łącznie nagrodzono 116 uczniów, którzy w roku szkolnym 2020/2021 uzyskali najlepsze wyniki na egzaminie maturalnym, byli finalistami olimpiad i konkursów przedmiotowych oraz osiągnęli szczególne sukcesy sportowe. Łączna kwota przyznanych nagród to 47 700 zł

  • Finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych - 46 osób na kwotę 18 200 zł
    Nagrody w wysokości od 300 zł do 500 zł
  • Osiągnięcia sportowe - 48 osób na kwotę 15 700 zł
    Nagrody w wysokości od 200 zł do 500 zł

Najlepszych maturzystów było 22 osoby. Nagroda w wysokości od 500zł do 700 zł. Łącznie 13 800 złNajlepsi maturzyści w Powiecie Świdnickim - wynik z matury na poziomie 95% - uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Świdnicy

  1. Róża Krawczyk
  2. Marta Sługocka
  3. Bartosz Partyka