STAROSTWO POWIATOWE w Świdnicy

Cmentarz Żydowski w Strzegomiu uporządkowany.

7.10 2020 r. w Zespole Szkół w Strzegomiu odbyła się kolejna edycja akcji ekologicznej „Sprzątanie świata”. Celem akcji jest budowanie świadomości ekologicznej, nauka segregacji śmieci, kształtowanie nawyków ekologicznych oraz działanie na rzecz ochrony środowiska. 

Wzięli w niej udział uczniowie klasy trzeciej Technikum Handlowego, którzy, jak co roku zadbali i posprzątali teren Cmentarza Żydowskiego w Strzegomiu. Niestety ze względu na pandemię nie było możliwe wykonanie prac porządkowych na wiosnę. Dlatego przez parę dni pracownik szkoły Pan Władymir Kryczenkow z wielką starannością przygotowywał cmentarz do wejścia młodzieży. Akcję koordynowała Pani Anna Czubala. Nie zapominamy, że Ziemia to nasz wspólny dom. Nie mamy innego. To my musimy o niego zadbać! Wszystkim zaangażowanym Uczniom dziękujemy!

Zespół Szkół w Strzegomiu