STAROSTWO POWIATOWE w Świdnicy

Dzień Strażaka

Z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka chcielibyśmy złożyć wszystkim strażakom, zarówno tym zawodowym, jak i ochotnikom, życzenia wszelkiej pomyślności i zadowolenia ze służby w szeregach Straży Pożarnej.

Niech Wasz patron, św. Florian, czuwa nad Wami a społeczeństwo i Wasi przełożeni doceniali Waszą trudną i odpowiedzialną służbę.