STAROSTWO POWIATOWE w Świdnicy

Matury w szkołach powiatowych

4 maja w placówkach oświatowcy podległych Powiatowi Świdnickiemu rozpoczęły się egzaminu maturalne.

Łącznie do matur uprawnionych było 982 osoby. Tyle samo osób zdawać będzie egzamin z matematyki. 930 uczniów wybrało język angielski, 1 osoba język francuski, 53 uczniów zdawać będzie maturę z języka niemieckiego, 8 z rosyjskiego i 1 osoba z ukraińskiego. Jako przedmiot dodatkowy maturzyści w tym roku wybrali: biologię (174 osoby), chemię (80 osób), filozofię (6 osób), fizykę (104 osoby), geografię (190 osób), historię (58 osób), historię sztuki (6 osób), informatykę (23 osoby) i wiedzę o społeczeństwie (17 osób).

Egzaminy rozpoczęły się punktualnie o godz. 9 z zachowaniem reżimu sanitarnego.