AKTUALNOŚCI

 

 

  

Remont drogi powiatowej nr 2880 D
(14.08.2020)

A A A

13 sierpnia, w czwartek, oficjalnie oddano do użytku mieszkańców dwie nowo wyremontowane drogi w Jaworzynie Śląskiej. Jedną z nich była droga powiatowa nr 2880 D na odc. Jaworzyna Śląska - Piotrowice Świdnicki – Żarów. Długość wyremontowanego odcinka to prawie 4 km. Prace zostały podzielone na trzy etapy.

  • etap I: obejmujący odcinek od skrzyżowania z ulicą Ogrodową w Jaworzynie Śląskiej do miejscowości Piotrowice Świdnickie.

  • etap II: obejmujący odcinek od przejazdu kolejowego w Piotrowicach Świdnickich do skrzyżowania z droga powiatowa nr 3396 D

  • etap III: obejmujący odcinek do granicy Żarowa

Zakres robót obejmował: frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, ułożenie poboczy z kruszywa łamanego, ułożenie warstwy wiążącej, ułożenie warstwy ścieralnej, ułożenie nawierzchni poboczy oraz oczyszczenie rowów z namułu.

Ponadto na odcinku od skrzyżowania z droga powiatowa nr 3396D do skrzyżowania z ul. B. Chrobrego w Żarowie zakres robót obejmował mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i wzmocnienie podłoża cementem oraz ułożenie krawężnika.

Całość inwestycji zamknęła się w kwocie prawie 1 mln. 800 tys. zł. Z czego 80% tej kwoty pochodziło z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych a 20% to wkład Powiatu Świdnickiego.

W przekazaniu drogi wzięli udział Starosta Świdnicki Piotr Fedorowicz, Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Sołtys, Burmistrz Jaworzyny Śląskiej Grzegorz Grzegorzewicz oraz Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Grzegorz Macko oraz Poseł na Sejm Marcin Gwóźdź. W uroczystości wzięli także udział samorządowcy Gminy Jaworzyna Śląska, przedstawiciele wykonawcy i Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego.

   

   

   

   

 

 


 

 |  do góry  |