AKTUALNOŚCI

 

 

  

 

Unijne wsparcie dla rodzin zastępczych. 450 tysięcy dla wychowanków pieczy zastępczej
(04.08.2020)

A A A

Kolejne środki trafiają do rodzin zastępczych powiatu świdnickiego. Tym razem pochodzą one
z unijnego projektu. Wkrótce do naszych rodzin i dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych trafi 135 laptopów.

 

Pieniądze w kwocie 453 tysiące, które lada chwila trafią do powiatu świdnickiego, a konkretnie do rodzin zastępczych działąjących na terenie powiatu świdnickiego oraz dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych pochodzą z projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID - 19" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020. Wojewoda Dolnośląski dokonał podziału środków znajdujących się w dyspozycji województwa dolnośląskiego na poszczególne powiaty. - Do naszego powiatu trafiło 453.550,00 zł. Te środki pozwolą nam na zakup 135 laptopów, 1 monitora, 7 szt. sprzętu audiowizualnego, 2 oprogramowań dla dzieci z niepełnosprawnościami - mówi Katarzyna Dudkiewicz, kierownik Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Powiat zakupi też dodatkowe ośrodki ochrony indywidualnej w postaci maseczek, rękawiczek, płynów dezynfekcyjnych oraz zostanie wyposażone 1 miejsce do kwarantanny w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

Przypomnijmy, iż wcześniej do naszych rodzin trafiło 13 komputerów od mieszkańców powiatu, którzy odpowiedzieli na opublikowany przez nas apel dotyczący dobrowolnego przekazania sprzętu komputerowego. - To ogromna pomoc dla naszych rodzin, które w okresie pandemii oraz zdalnego nauczania, które wymusiła zostały postawione przed problemem nieposiadania w domu koniecznego sprzętu komputerowego. W wielu naszych rodzinach, nawet dla kilku dzieci, w domu był tylko dostępny jeden komputer. Teraz na szczęscie to się zmieni - mówi Katarzyna Dudkiewicz.

 


 

 |  do góry  |