AKTUALNOŚCI

 

 

  

 

WSPARCIE DLA DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID - 19
(03.08.2020)

A A A

W ramach realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, Wojewoda Dolnośląski dokonał podziału środków znajdujących się w dyspozycji województwa dolnośląskiego na poszczególne powiaty.

Kwota środków przyznanych dla Powiatu Świdnickiego wynosi 453.550,00 zł.

Niniejsza kwota zostanie przeznaczona na zakup: 135 laptopów, 1 monitora, 7 szt. sprzętu audiowizualnego, 2 oprogramowań dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz ośrodki ochrony indywidualnej w postaci maseczek, rękawiczek, płynów dezynfekcyjnych. Ponadto zostanie wyposażone 1 miejsce do kwarantanny w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Wsparcie jest dedykowane dla dzieci w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

 

 

 


 

 |  do góry  |