AKTUALNOŚCI

 

 

  

 

KOMUNIKAT
(25.03.2020)

A A A


W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMICZNYM NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 24 MARCA 2020 § 3 a. 1 ust. 2
INFORMUJEMY, ŻE SPRAWY W WYDZIALE KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG PUBLICZNYCH BĘDĄ ZAŁATWIANE W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŚWIDNICY WYŁĄCZNIE PO UPRZEDNIM KONTAKCIE TELEFONICZNYM.

POWYŻSZE OBOWIĄZUJE W TERMINIE OD 25 MARCA DO 30 KWIETNIA.

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych - prosimy o kontakt telefoniczny interesantów
telefon: 74 85 00 431, 74 85 00 437 - rejestracja pojazdów, 74 85 00 446 - prawa jazdy adres email: kd@powiat.swidnica.pl  

Wiele Spraw można załatwić korzystając ze skrzynki podawczej urzędu E-URZĄD lub z platformy E-PUAP (warunkiem jest posiadanie podpisu elektronicznego: certyfikowanego lub profilu zaufanego, pz.gov.pl). Profil zaufany można potwierdzić także przez bankowość elektroniczną. Zachęcamy także do zapoznania się z katalogiem spraw, które można załatwić drogą elektroniczną, szczegóły na: www.gov.pl  

UWAGA: INTERESANCI BEZ UZGODNIENIA TELEFONICZNEGO NIE BĘDĄ PRZYJMOWANI!


Wydział Komunikacji informuje!
(19.03.2020)

Informujemy wszystkich mieszkańców, że od dnia dzisiejszego, tj. 19 marca, do odwołania, Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych będzie czynny:

  • od poniedziałku do czwartku do godz. 15.00

  • w piątek do 12.30


Informacja dla pacjentów przychodni Eskulap
(20.03.2020)

Centrum Usług Medycznych „Eskulap” Sp. z o.o. w Świdnicy przy ul. Zamenhofa 47 informuje, że od dnia 19 marca 2020 r. została uruchomiona dodatkowa linia telefoniczna dla pacjentów przychodni tel. 74/306 70 77

 


Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje!
(19.03.2020)

Informujemy, że Biuro Rzecznika Konsumentów obsługuje wszystkich klientów TYLKO I WYŁĄCZNIE DROGĄ MAILOWĄ, POCZTĄ TRADYCYJNĄ I TELEFONICZNIE.

Nr tel. 74 85 00 462, 74 85 00 406 lub danuta.mazur@powiat.swidnica.pl 

 


INFORMACJA
(13.03.2020)

Jeśli nie musicie Państwo pilnie załatwić spraw w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Świdnicy, to prosimy o przełożenie wizyty na późniejszy termin. Polecamy wszystkim klientom Starostwa Powiatowego w Świdnicy, aby kontaktowali się z wydziałem telefonicznie, mailowo, pocztą tradycyjną lub listem poleconym.

Przypominamy także o możliwości korzystania ze skrzynki podawczej urzędu E-URZĄD lub z platformy E-PUAP (warunkiem jest posiadanie podpisu elektronicznego: certyfikowanego lub profilu zaufanego, pz.gov.pl).

Profil zaufany można potwierdzić także przez bankowość elektroniczną.

Zachęcamy także do zapoznania się z katalogiem spraw, które można załatwić drogą elektroniczną, szczegóły na: www.gov.pl 

Informacja pod numerami telefonów:


WYDZIAŁ KOMUNIKACJI INFORMUJE!
(17.03.2020)

Informujemy wszystkich mieszkańców, że w dniu dzisiejszym, tj. 17 marca, Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych będzie NIECZYNNY.

Szczegóły pod nr. 74 85 00 431.


Bezpłatne Porady Prawne zawieszone do odwołania!
(13.03.2020)

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374) oraz komunikatem Ministerstwa Sprawiedliwości informujemy, że od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania zawiesza się udzielanie porad prawnych osobiście.

Udzielanie porad będzie odbywać się telefonicznie, po wcześniejszym umówieniu się na poradę pod numerem telefonu: 74 8500460.


Powiatowe placówki oświatowe zamknięte od 12 do 25 marca!
(11.03.2020)

Zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów dotyczącą zamknięcia placówek oświatowych w całej Polsce, także szkoły i placówki podległe Powiatowi Świdnickiemu pozostaną zamknięte!

 


Koronawirus. Ważne informacje!
(09.03.2020)

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy prosi wszystkich mieszkańców Powiatu Świdnickiego o zapoznanie się z podstawowymi informacjami na temat zachowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem.

 


Wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
(06.03.2020)

6 marca odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w temacie ewentualnych zagrożeń zakażeniem wirusem COVID-19 oraz procedur związanych w przypadku wykrycia potencjalnego zakażenia.

W spotkaniu udział wzięli szefowie służb mundurowych z terenu Powiatu Świdnickiego, Powiatowy Inspektor Sanitarny, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Prokurator Rejonowy oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego, świdnickiego pogotowia, Szpitala „Latawiec” w Świdnicy i „Mikulicz” w Świebodzicach.

W obecności Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 oraz Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Świdnicy, Powiatowy Inspektor Sanitarny omówił procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażeniem Koronawirusem oraz „na gorąco” przedstawił swoją rekomendację w związku z podejrzeniem zarażenia wirusem u jednego z uczniów świdnickiej placówki oświatowej.

Przedstawiciele Pogotowia oraz Szpitala „Latawiec” i „Mikulicz” potwierdzili znajomość i stosowanie procedur z Ministerstwa Zdrowia, od Wojewody Dolnośląskiego i Głównego Inspektora Sanitarnego związanych z potencjalnym zagrożeniem wirusem COVID-19. Potwierdzili także, że wszystkie placówki posiadają niezbędne zasoby środków sanitarnych i higienicznych.

 


Zakaz odwiedzin w Szpitalu „Latawiec” i w Szpitalu „Mikulicz” w Świebodzicach!
(05.03.2020)

Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 45/2020 w związku z wystąpieniem zdarzenia mogącego spowodować stan nagłego zagrożenia zdrowotnego znacznej liczby osób, na Regionalny Szpital Specjalistyczny „Latawiec” w Świdnicy nałożony został obowiązek wprowadzenia zakazu odwiedzin pacjenta od dnia 4 marca. 

Podobna decyzja nałożona została także na Szpital „Mikulicz” w Świebodzicach.

 


Koronawirus! Ważne informacje
(04.03.2020)

W związku z pojawieniem się w Polsce pierwszych przypadków koronawirusa Główny Inspektor Sanitarny przedstawia podstawowe informacje na temat choroby i jak uniknąć zarażenia.

 

 


 

 |  do góry  |