AKTUALNO¦CI
  

 

 

ANKIETA

BADANIE ZADOWOLENIA KLIENTA Z POZIOMU USŁUG ¦WIADCZONYCH PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W ¦WIDNICY

 

Szanowny Panie, Szanowna Pani!

Zwracam się z uprzejm± pro¶b± o wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety. Badania ankietowe prowadzone s± w celu okre¶lenia jako¶ci pracy i usług ¶wiadczonych przez Starostwo Powiatowe w ¦widnicy. Przekazane przez Pana/Pani± opinie i uwagi s± bardzo cenne, gdyż pomog± usprawnić i udoskonalić poziom obsługi w urzędzie.

Starosta ¦widnicki
Piotr Fedorowicz

 

 

 |  do góry  |