Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Świdnica

Gmina Świdnica

Świebodzice

Dobromierz

Jaworzyna

Marcinowice

Strzegom

Zarów

Sesja Rady Powiatu Świdnickiego

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do oglądania w trybie on-line najbliższej Sesji Rady Powiatu Świdnickiego, która odbędzie się 31 marca 2021 r. o godz. 16.00.

Porządek obrad wygląda następująco:

 1. Otwarcie obrad XXIII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Przedstawienie porządku obrad sesji.

 5. Zgłoszenie uwag do protokołu XXII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Świdnickiego za 2020r.

 8. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o Stanie Bezpieczeństwa Powiatu Świdnickiego w 2020 roku w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

 9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy za 2020 r.

 10. Sprawozdanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej z realizacji zadań określonych ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 11. Interpelacje i zapytania radnych.

 12. Rozpatrzenie projektów uchwał:

 1. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok;

 2. w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Świdnickiego na 2021-2026;

 3. przyjęcia Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2021-2023;

 4. określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

 5. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego;

 6. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny działki nr 738/4 o powierzchni 0,2620 ha, położonej w Świebodzicach przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie, obręb Śródmieście 3, AM – 14, stanowiącej własność Powiatu Świdnickiego, na rzecz gminy Świebodzice, w celu zapewnienia drogi dojazdowej podczas procesu inwestycyjnego na działce nr 739/3 oraz obsługi komunikacyjnej wybudowanych w ramach tego procesu budynków mieszkalnych.

 1. Wnioski i oświadczenia.

 2. Informacje dla radnych.

 3. Zamknięcie obrad XXIII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 

Banery/Logo