Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Świdnica

Gmina Świdnica

Świebodzice

Dobromierz

Jaworzyna

Marcinowice

Strzegom

Zarów

Sesja Rady Powiatu Świdnickiego

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na najbliższą Sesję Rady Powiatu Świdnickiego, która odbędzie się 23 maja (czwartek), o godz. 16, w sali narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy.

Obrady będą również transmitowane w trybie on-line. Porządek obrad wygląda następująco:

 1. Otwarcie obrad II sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Przedstawienie porządku obrad sesji.

 5. Zgłoszenie uwag do protokołu I sesji Rady Powiatu.

 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

 7. Interpelacje i zapytania radnych.

 8. Rozpatrzenie projektów uchwał:

  1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok;

  2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego;

  3. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;

  4. w sprawie nadania zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy;

  5. w sprawie nadania zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy;

  6. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkańców Powiatu Świdnickiego na lata 2023 – 2030;

  7. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;

  8. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkól i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Świdnicki;

  9. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Świdnicki;

  10. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;

  11. w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Świdnicy właściwego do określenia poleceń wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady Powiatu w Świdnicy;

  12. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Świdnickiego;

  13. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu w Świdnicy, ustalenia składów osobowych i wyboru ich przewodniczących;

  14. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz ustalenia jej składu osobowego.

 9. Wnioski i oświadczenia.

 10. Informacje dla radnych.

 11. Zamknięcie obrad II sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

Banery/Logo