Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Świdnica

Gmina Świdnica

Świebodzice

Dobromierz

Jaworzyna

Marcinowice

Strzegom

Zarów

Sesja Rady Powiatu Świdnickiego

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do oglądania on-line najbliższej Sesji Rady Powiatu Świdnickiego, która odbędzie się w środę 24 lutego, o godz. 16.00.

Porządek obrad wygląda następująco:

1. Otwarcie obrad XXII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.
2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przedstawienie porządku obrad sesji.
5. Zgłoszenie uwag do protokołu XXI sesji Rady Powiatu w Świdnicy.
6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
7. Sprawozdanie Starosty Świdnickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2020 roku.
8. Sprawozdanie z prac zespołu Komisji Rewizyjnej w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie organizacyjno-finansowym Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy w latach 2018-2019 w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał:
   a) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok;
   b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego;
   c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobromierz na zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc pogorzelcom z Gminy Dobromierz;
   d) w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy na lata 2020-2022;
   e) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego;
   f) w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Świdnicki, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w  ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania;
   g) w sprawie stanowiska Rady Powiatu w Świdnicy dotyczącego propozycji budżetu unijnego dla Dolnego Śląska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027;
   h) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Domowi Pomowcy Społecznej w Jaskulinie bonifikaty od opłaty za rok 2021 z tytułu trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości położonej w Jaskulinie, gmina Dobromierz;
   i) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Służbie Drogowej Powiatu Świdnickiego w Jaworzynie Śląskiej bonifikaty od opłaty za rok 2021 z tytułu trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości położonych w Jaworzynie Śląskiej, Łażanach, Nowicach, Słotwinie i Żarowie;
   j) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy bonifikaty od opłaty za rok 2021 z tytułu trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości położonych w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej i przy ul. Tadeusza Kościuki;
   k) w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej.
11. Wnioski i oświadczenia.
12. Informacje dla radnych.
13. Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

Banery/Logo