Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Świdnica

Gmina Świdnica

Świebodzice

Dobromierz

Jaworzyna

Marcinowice

Strzegom

Zarów

WCZEŚNIEJSZE INFORMACJE

ROK 2023


Oferta złożona w trybie artykułu 19 a.
(19.04.2023)

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że istnieje możliwość wglądu w ofertę złożoną przez organizację pozarządową w trybie artykułu 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2023.

Złożona oferta znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Świdnicy, w zakładce "ogłoszenia", "oferty w trybie pozakonkursowym (artykuł 19)


Oferty złożone w trybie artykułu 19 a.
(12.04.2023)

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że istnieje możliwość wglądu w oferty złożone przez organizacje pozarządowe w trybie artykułu 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2023 oraz Ochrony i Promocji Zdrowia w 2023 r..

Złożone oferty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Świdnicy, w zakładce "ogłoszenia", "oferty w trybie pozakonkursowym (artykuł 19)


 1. https://www.powiat.swidnica.pl/a,548,rozstrzygniecie-konkursu-dla-ngo
 2. https://www.powiat.swidnica.pl/a,530,ogloszenie-o-naborze-na-czlonkow-komisji-konkursowej
 3. https://www.powiat.swidnica.pl/a,526,konkurs-dla-organizacji-pozarzadowych

 

ROK 2022


 1. https://www.powiat.swidnica.pl/a,399,oferty-zlozone-w-trybie-artykulu-19-a
 2. https://www.powiat.swidnica.pl/a,389,oferty-zlozone-w-trybie-artykulu-19-a
 3. https://www.powiat.swidnica.pl/a,378,oferty-zlozone-w-trybie-artykulu-19-a
 4. https://www.powiat.swidnica.pl/a,360,19-a-rozstrzygniecie-konkursu
 5. https://www.powiat.swidnica.pl/a,357,nabor-do-komisji-konkursowej
 6. https://www.powiat.swidnica.pl/a,359,rozstrzygniecie-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-w-2022-roku
 7. https://www.powiat.swidnica.pl/a,339,oferty-zlozone-w-trybie-artykulu-19-a
 8. https://www.powiat.swidnica.pl/a,332,19-a-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych
 9. https://www.powiat.swidnica.pl/a,323,zarzad-powiatu-informuje
 10. https://www.powiat.swidnica.pl/a,323,zarzad-powiatu-informuje
 11. https://www.powiat.swidnica.pl/a,310,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-w-2022-roku

 

ROK 2021


Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert
(23.09.2021)

Zarządu Powiatu w Świdnicy na posiedzeniu 21 września 2021 r. przyjął Uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wkład finansowy dla organizacji pozarządowych uczestniczących w konkursach ogłaszanych przez podmioty zewnętrzne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację 30.000,00 zł. Oferty należy składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Świdnicy w terminie do dnia 12 października 2021 roku do godziny 15.00 lub przesłać za pośrednictwem poczty, na adres: Starostwo Powiatowe w Świdnicy, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 7, 58 - 100 Świdnica, z dokładnym oznaczeniem realizowanego zadania. W załączeniu szczegóły dot. składania ofert.

PLIK DO POBRANIA:

 • Uchwała 620/2021
  Zarządu Powiatu w Świdnicy
  z dnia 21 września 2021 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wkład finansowy dla organizacji pozarządowych uczestniczących w konkursach ogłaszanych przez podmioty zewnętrzne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku.

PCPR informuje
(02.08.2021)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

PLIK DO POBRANIA:


Informacja
(18.06.2021)

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że istnieje możliwość wglądu w ofertę złożoną przez Fundację "Zamek Roztoka - ocalić od zapomnienia" - Festiwal muzyczny pn. "Dni Hochbergowskie" w trybie artykułu 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2021.

Złożona oferta znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Świdnicy, w zakładce "ogłoszenia", "oferty w trybie pozakonkursowym (artykuł 19)"


Rozstrzygnięte konkursy dla NGO
(09.06.2021)

Na posiedzeniu w dniu 1 czerwca Zarząd Powiatu rozstrzygnął konkursy dla organizacji pozarządowych złożonych w trybie 19a z zakresu ochrony i promocji zdrowia, turystyki i krajoznawstwa oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 r.

Szczegóły rozstrzygniętego konkursu poniżej, w plikach do pobrania.

PLIKI DO POBRANIA:


Oferty złożone w trybie artykułu 19 a.
(18.05.2021)

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że istnieje możliwość wglądu w oferty złożone przez organizacje pozarządowe w trybie artykułu 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji oraz turystyki i krajoznawstwa w roku 2021. Złożone oferty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Świdnicy, w zakładce "ogłoszenia", "oferty w trybie pozakonkursowym (artykuł 19)"


Otwarty konkurs ofert – tryb 19 a
(07.05.2021)

Zarząd Powiatu w Świdnicy informuje, że organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań publicznych z budżetu Powiatu Świdnickiego na 2021 rok z zakresu art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Do dyspozycji oferentów są następujące środki:

 • 34.200,00 zł na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
 • 32.000,00 zł na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 • 9.500,00 zł na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa, w tym wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych.

Środki te rozdzielone będą bez otwartego konkursu ofert, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Możliwość wsparcia zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert zwana jest trybem uproszczonym lub trybem małych zleceń (trybem małych grantów). W przeciwieństwie do otwartego konkursu ofert, uruchomiany jest on na wniosek organizacji pozarządowej lub innego uprawnionego podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego.

Przedmiotowy tryb zlecania zadań ograniczony jest max. wysokością przekazywanej dotacji (do 10 tys. zł), okresem wykonania zadań (do 90 dni) oraz ich zasięgiem terytorialnym (zadania o charakterze lokalnym i powiatowym).

Uprawniony podmiot składa ofertę do Zarządu Powiatu w Świdnicy. Wzór oferty określa ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 255) – w załączeniu.

Zgodnie z uchwalonym „Programem współpracy Powiatu Świdnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”, priorytetowymi zadaniami Powiatu Świdnickiego jest:

1) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w zakresie:

 • organizacja wydarzeń kulturalnych o zasięgu powiatowym, a w szczególności: przeglądów, koncertów, występów, spektakli, konkursów, plenerów, jubileuszowych lub cyklicznych wydarzeń kulturalnych;
 • organizacja przedsięwzięć z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ze szczególnym uwzględnianiem wydarzeń upamiętniających święta państwowe,
 • ochrona dóbr kultury i tradycji, z wyłączeniem realizacji prac konserwatorskich i robót budowlanych,
 • realizacja programów w zakresie edukacji kulturalnej lub działań artystycznych dzieci i młodzieży oraz osób starszych i osób niepełnosprawnych,
 • organizacja przedsięwzięć prezentujących i promujących amatorski ruch artystyczny,
 • organizacja przedsięwzięć upowszechniających, promujących i popularyzujących lokalnych twórców i ich twórczość, w tym wydawanie niskonakładowych katalogów dokumentujących dorobek osób lub realizowanych przedsięwzięć,
 • wydawanie niskonakładowych publikacji (w tym katalogów), dokumentujących wiedzę o przeszłości, w dniu dzisiejszym i tradycjach Powiatu oraz zamieszkującej go społeczności

2) zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia:

a) prowadzenie działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z zasad racjonalnego odżywiania oraz zaburzeń odżywiania (nadwaga, otyłość, anoreksja, bulimia),

b) organizowanie działań na rzecz promocji i ochrony zdrowia dla mieszkańców powiatu:

 • działania na rzecz osób szczególnie w wieku senioralnym, chorych i niepełnosprawnych,
 • edukacja w zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 • realizacja zadań z zakresu profilaktyki HIV/AIDS,
 • wspieranie działań z zakresu uzależnień,
 • organizowanie działań na rzecz promocji i ochrony zdrowia psychicznego,
 • organizowanie imprez środowiskowych promujących zdrowy styl życia.

c) wspieranie osób starszych poprzez umożliwienie korzystania z nowoczesnych technologii przeciwdziałających e-wykluczeniu (trening pamięci z wykorzystaniem pakietu edukacyjnego, który posiada Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Świdnicy umożliwiający pracę na pięciu stanowiskach komputerowych).

d) działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej,

e) prowadzenie konsultacji i poradnictwa przez lekarzy specjalistów, pielęgniarki i położne dla noworodków i dzieci w wieku 0 – 6 lat, u których stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwoju oraz dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do 25 roku życia.

3. Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa, w tym wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych.

Prosimy o składanie propozycji ofert do dnia 14 maja 2021 r. do godz. 12.00 w Biurze ds. Europejskich i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Świdnicy p. 119. Pozwoli nam to na sprawne przeprowadzenie procedury.

W załączeniu:


Ogłoszenie. Otwarty konkurs ofert
(20.01.2021)

Zarządu Powiatu Świdnickiego, na posiedzeniu 19 stycznia 2021 r., przyjął Uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku.

Termin i warunki konkursu ofert określa załącznik.

PLIK DO POBRANIA:


 

 

Banery/Logo