Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Świdnica

Gmina Świdnica

Świebodzice

Dobromierz

Jaworzyna

Marcinowice

Strzegom

Zarów

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19”

Powiat Świdnicki otrzymał Grant na wspieranie Domów Pomocy Społecznej i Szpitali w walce z epidemią COVID-19 w ramach Projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, w ramach 9 Osi priorytetowej: Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Dostęp do wysokości jakości usług zdrowotnych, Priorytet Inwestycyjny: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Wysokość powierzonego grantu wynosi: 1 061 784,86 zł

w tym: ze środków UE 902 517,13 zł

  • ze środków budżetu państwa 106 178,49 zł
  • ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego 53 089,24 zł

Okres realizacji projektu: od 22.09.2020 r. do 31.12.2020 r.

natomiast termin poniesienia wydatków w ramach Grantu ustalono:

od dnia 20.03.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Cel projektu:                 

Niwelowanie skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2  w instytucjach opieki całodobowej (DPS) oraz podmiotach leczniczych (szpitalach) mających siedzibę na terenie Dolnego Śląska.

Projekt realizowany przez:

  1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
  2. Dom Pomocy Społecznej w Jaskulinie
  3. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych De Notre Dame w Świebodzicach.
  4. Dom Pomocy Społecznej „Żar-Med” Sp. z o.o. w Żarowie.

Grupy docelowe: personel Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Świdnicy, personel trzech domów pomocy społecznej z terenu Powiatu Świdnickiego oraz ich podopieczni.

Banery/Logo