AKTUALNOŚCI

 

 

  

25 sierpnia oddano do użytku mieszkańców miejscowości Zebrzydów przebudowany odcinek drogi powiatowej nr 2879 D o długości 1170 m
(26.08.2014)


Wyjątkowe znaczenie ma dla nas zakończony remont odcinka w Zebrzydowie. Podkreślić należy, że zakres realizowanych prac wiązał się bezpośrednio z odtworzeniem uszkodzonych elementów znajdujących się w pasie drogowym. Zatem nie można było wykonać np. chodników, bo ich nie było. Jeżeli będziemy realizować kolejny etap przebudowy odcinka drogi Marcinowice- Zebrzydów np. w ramach NPPDL wówczas w specyfikacji uwzględniona zostanie budowa chodników w Zebrzydowie - mówi Sabina Cebula Etatowy Członek Zarządu.

Przebudowa drogi w miejscowości Zebrzydów kosztowała 1 396 281,87 zł brutto i została zrealizowana w ramach usuwania skutków powodzi. Kwotę 1 117 025,00 zł przekazał Wojewoda Dolnośląski ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Przy realizacji zadań drogowych, gminy na terenie których są one realizowane partycypują w kosztach. Gmina Marcinowice również dofinansowała to zadanie w wysokości 279.256,87 zł, za które należą się podziękowania wójtowi Jerzemu Guzikowi i radnym Rady Gminy- mówi Starosta Powiatu Zygmunt Worsa.

Prace wykonała firma BISEK- asfalt Michał Bisek, Kostomłoty pod nadzorem Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego.
Zakres wykonanych robót drogowych obejmował:

 • frezowanie nawierzchni,

 • wykonanie poszerzenia jezdni do 1 m celem uzyskania szerokości nawierzchni 6 m, z dostosowaniem do K R 3.

 • wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumiczych grysowych, grubości 5 cm,

 • wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznych grysowych, grubości 4 cm,

 • wykonanie podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, grubości 7 cm,

 • odmulenie i oczyszczenie rowów przydrożnych,

 • ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej na długości 1573 m wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni na chodniku z miału kamiennego,

 • wykonanie zatoki autobusowej o nawierzchni z kostki kamiennej,

 • wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi i kratkami ściekowymi,

 • wykonanie zjazdów na posesje wraz z wymianą przepustów pod nimi oraz ułożeniem nawierzchni z kostki betonowej czerwonej,

 • uzupełnienie poboczy niesortem.

W odbiorze uczestniczyli: Starosta Zygmunt Worsa, Sabina Cebula Członek Zarządu oraz Marek Olesiński Dyrektor SDPŚ wraz z zastępca Mariuszem Szyrnerem oraz inspektorem Ryszardem Papciakiem. Gminę Marcinowice reprezentowała zastępca wójta Ewa Fidler- Łeńska oraz Katarzyna Cieplińska -sołtys wsi.

To nie koniec realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Marcinowice. W tym tygodniu ogłoszony zostanie przetarg i jeszcze w 2014 roku zostanie odremontowany odcinek ok. 1km drogi w miejscowości Gola Świdnicka.
W tym przypadku również Gmina Marcinowice dofinansuje realizację tego zadania w wys. 20%, a Wojewoda przekazał promesę na 550 000zł - mówi Sabina Cebula Etatowy Członek Zarządu.

   

   

   

 


 

 |  do góry  |