AKTUALNOŚCI

 

 

  

XL SESJA RADY POWIATU W ŚWIDNICY 
(25.08.2014)


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na najbliższą sesję Rady Powiatu w Świdnicy, która odbędzie się w środę 27 sierpnia, o godz. 15.00, w sali narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy.


XL SESJA RADY POWIATU W ŚWIDNICY

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad XL sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Przedstawienie porządku obrad sesji.

 5. Przyjęcie protokołu XXXIX sesji Rady Powiatu.

 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

 7. Interpelacje i zapytania radnych.

 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany budżetu powiatu na 2014 rok,
  b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego,
  c) programu postępowania naprawczego Powiatu Świdnickiego,
  d) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej część cmentarza parafialnego, położonej w Bystrzycy Górnej, AM - 1, w granicach działki nr 92/2 o powierzchni 0,0240 ha, na rzecz Duszpasterstwa Rzymsko-Katolickiej Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bystrzycy Górnej,
  e) zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu,
  f) wyłączenia z drogi powiatowej nr 3396 D wydzielonych działek,
  g) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego,
  h) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

 9. Wnioski i oświadczenia.

 10. Informacje dla radnych.

 11. Zamknięcie obrad XL sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 


 

 |  do góry  |