AKTUALNOŚCI

 

 

  

Uwaga ! Zmiana terminu przyjmowania wniosków w ramach modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
(16.06.2014)


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że decyzją Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych został skrócony termin przyjmowania wniosków w module I i obecnie upływa w dniu 30 sierpnia. Bardzo prosimy Wnioskodawców o uwzględnienie tej zmiany w planach dotyczących aplikowania o wsparcie w ramach programu.

Jednocześnie przypominamy, iż w ramach modułu I osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów:

  • zakupu/montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

  • uzyskania prawa jazdy kategorii B,

  • zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

  • szkolenia w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

  • zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

  • utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

  • zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

  • utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

  • pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu,

Skrócenie terminu zakończenia przyjmowania wniosków nastąpiło w celu sprawniejszej organizacji prac związanych z rozpatrywaniem wniosków, a w efekcie - w celu skrócenia oczekiwania na realizację wnioskowanego wsparcia. 
Po dniu 30 sierpnia mogą być przyjęte jedynie te wnioski, wobec których Realizator programu podejmie decyzję o przywróceniu terminu na złożenie wniosku. Ubiegając się o przywrócenie terminu, Wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny uchybienia terminu.

Miejsce składania wniosków:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 15, I piętro pok. 23
Szczegółowe informacje: tel. 74 851 50 21
www.pcpr.swidnica.pl    -  zakładka "projekty i programy", Aktywny samorząd
www.pfron.org.pl   

 


 

 |  do góry  |