AKTUALNOŚCI

 

 

  

Inspekcja zapór i zbiorników wodnych
(06.06.2014)


5 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Tematem spotkanie był „Monitoring tam i zbiorników wodnych na terenie Powiatu Świdnickiego”. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, w skład którego wchodzą: Starosta Świdnicki, Wydział Zarządzania Kryzysowego, przedstawiciele Policji i Straży Pożarnej przeprowadził inspekcję na zbiornikach w Lubachowie i Dobromierzu. 

Monitoring taki przeprowadzamy cyklicznie, aby upewnić się, że te kluczowe obiekty są gotowe na przyjęcie zwiększonych mas wody w wypadkach kryzysowych. Sprawdzamy także czy łączność i przepływ informacji przebiega prawidłowo. Mamy jednocześnie nadzieję, że sytuacje takie będą omijały Powiat Świdnicki – wyjaśnia dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Świdnicy Kazimierz Siemieniecki.

Piotr Dębek
Rzecznik Prasowy

 

   

   

   

 

 


 

 |  do góry  |