AKTUALNOŚCI

 

 

  

Spotkanie placówek ochrony zdrowia w Starostwie Powiatowym
(05.06.2014)


W dniu 3 czerwca 2014 r. Wicestarosta Świdnicki Alicja Synowska spotkała się z dyrektorami publicznych i niepublicznych placówek opieki zdrowotnej, udzielających ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych na terenie Powiatu Świdnickiego. 

W spotkaniu uczestniczyli ponadto: Dyrektor SP ZOZ Świdnica Grzegorz Kloc, Małgorzata Jurkowska i Tomasz Derej - Dyrektorzy SP ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy oraz Zbigniew Okarmus - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Świdnicy. W trakcie spotkania przedstawiono zasady obowiązujące przy dokonywaniu oględzin zwłok i ustalaniu przyczyny zgonu wynikające z obowiązującego w tym zakresie rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz odpowiedzi uzyskanej od Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia na interpelację w tej sprawie skierowaną przez Poseł Monikę Wielichowską. Wicestarosta poinformowała zebranych o wyznaczeniu przez Starostę Świdnickiego lekarzy do dokonywania oględzin i ustalania przyczyny zgonu na terenie naszego powiatu w sytuacjach, gdy przeprowadzenia powyższych czynności nie jest w stanie wykonać inny, zobowiązany do tego lekarz. Wicestarosta Alicja Synowska podkreśliła, że stwierdzenie zgonu przez lekarza powołanego przez Starostę powinno mieć charakter incydentalny. Podczas spotkania poruszone zostały także zagadnienia bieżącej współpracy pomiędzy placówkami ambulatoryjnej opieki zdrowotnej a Pogotowiem Ratunkowym w Świdnicy i SP ZOZ Świdnica. Przedstawione zostały również problemy z dostępnością do świadczeń udzielane przez podmioty lecznicze i wydłużeniem się czasu oczekiwania na wizytę u wielu specjalistów. Wicestarosta Świdnicki zapewniła, że powyższy problem zostanie poruszony w trakcie zaplanowanego w najbliższym czasie spotkania z Dyrektorem Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ we Wrocławiu Wiolettą Niemiec.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Starostwa Powiatowego w Świdnicy

 

   

   

 


 

 |  do góry  |