AKTUALNOŚCI

 

 

  

Wyłoniono komisję oceniającą oferty NGO na 2014 rok
(14.01.2014)


13 stycznia, Zarządzeniem Starosty Świdnickiego, powołano Komisję Oceniającą oferty realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz ochrony i promocji zdrowia na rok 2014.

Komisja oceniająca składać się będzie z 4 członków. Jej skład to: Marta Habowska – Przewodnicząca Komisji, Barbara Świętek – Członek Komisji, Grażyna Kondzior – Członek Komisji oraz Radosław Werner – Członek Komisji.

W roku 2014 do rozdysponowania dla organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Świdnickiego przeznaczono kwotę 110 tysięcy złotych. 80 tys. na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, 15 tys. złotych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji planuje oraz 15 tys. złotych ochrony i promocji zdrowia. 

Piotr Dębek
Rzecznik Prasowy

 


 

 |  do góry  |