AKTUALNOŚCI

 

 

  

Nowy projekt IV LO w Świdnicy 
(06.11.2013)


Wybory do Parlamentu Europejskiego we wszystkich krajach członkowskich UE cieszą się mniejszym zainteresowaniem niż pozostałe wybory krajowe. W Polsce skala absencji wyborczej jest szczególnie wysoka. Taka sytuacja spowodowana jest między innymi brakiem wiedzy o Parlamencie Europejskim oraz o roli, jaką odgrywa. Realizowany przez Fundację Schumana projekt Spotkania z Parlamentem Europejskim ma ambicję zmienić tę sytuację, przyczyniając się do poszerzenia wiedzy na temat Parlamentu Europejskiego i wyborów decydujących o jego kształcie.

 

Uczestnikami projektu, w którym bierze udział Nasza Szkoła jest 16 społeczności lokalnych z całej Polski. Głównymi adresatami projektu są młodzi ludzie w wieku 17-22 lat, dla których wybory europejskie w 2014 roku będą pierwszymi wyborami, podczas których będą mogli zagłosować.

 

Na projekt Spotkania z Parlamentem Europejskim składają się między innymi symulacje wyborów do Parlamentu Europejskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zwieńczeniem projektu będzie finalna symulacja wyborów do Parlamentu Europejskiego w Warszawie, w maju 2014 roku, dla najaktywniejszych uczestników projektu oraz udział uczestników symulacji w Paradzie i Miasteczku Schumana.

 

Partnerzy projektu:

 

Instytucja

Miasto

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Elbląg

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Głuchów

Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego

Gryfice

Zespół Szkół nr 3 im. M. Reja

Kędzierzyn-Koźle

I Liceum Ogólnokształcące im. B. Chrobrego

Kłodzko

III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK

Łomża

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

Malbork

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego

Olkusz

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

Piotrków Trybunalski

Zespół Szkół nr 1

Płock

Zespół Szkół w Porębie

Poręba

Stowarzyszenie ProDeutsch

Siedlce

Zespół Szkół nr 3

Świdnica

Zespół Szkół społecznych nr 2 im. Małego Księcia

Tarnobrzeg

Zespół Szkół Elektrycznych

Włocławek

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika

Żywiec

 

Projekt Spotkania z Parlamentem Europejskim dotyka szerokiego zakresu podstawy programowej. Dzieje się tak dzięki charakterowi działań odbywających się w projekcie oraz ze względu na szeroki obszar działalności Parlamentu Europejskiego, którego projekt dotyczy. Uczniowie, którzy wezmą udział w projekcie, zdobędą wiedzę na temat Parlamentu Europejskiego, jego roli oraz roli wyborów decydujących o jego kształcie. Zdobyte informacje będą musieli wykorzystać w praktyce podczas symulacji wyborów do Parlamentu Europejskiego. Nauka będzie odbywała się poprzez pracę w grupie, uczestnicy będą musieli współpracować z innymi, ale także wykazywać się inwencją i kreatywnością. Postawione przed młodzieżą zadania wspomagają takie umiejętności jak komunikowanie się, myślenie analityczne i logiczne, selekcja informacji czy współpraca. Projekt pogłębia świadomość obywatelską młodych ludzi oraz wyposaża ich w narzędzia, które pozwolą om na samodzielne poszerzanie wiedzy.


Projekt realizuje cele kształcenia ogólnego na III i IV etapie edukacyjnym, którymi są:

  1. przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk;

  2. zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;

  3. kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.


Projekt kształtuje takie umiejętności zapisane w podstawie programowej jak:

  • czytanie – umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;

  • myślenie naukowe – umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa;

  • umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno w mowie, jak i w piśmie;

  • umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;

  • umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;

  • umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;

  • umiejętność pracy zespołowej.

 

W IV Liceum Ogólnokształcącym im. Orląt Lwowskich symulacja wyborów do Parlamentu Europejskiego planowana jest na 15 stycznia 2014r.

 

IV Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy  

 


 

 |  do góry  |