AKTUALNOŚCI

 

 

  

Konkurs ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej
(23.10.2013)


Zarząd Powiatu w Świdnicy Uchwałą Nr 552/2013 z dnia 22 października 2013 r. ogłosił konkurs ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej pn. "Prowadzenie na terenie Powiatu Świdnickiego domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie" skierowany do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej.


PLIK DO POBRANIA:

 


 

 |  do góry  |