AKTUALNOŚCI
  

 

Podsumowanie projektu „Droga do Aktywności”
(19.12.2012)

18 grudnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się podsumowanie projektu „Droga do Aktywności”. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Okres realizacji projektu to 01 stycznia 2012 – 31 grudnia 2012 a jego całkowita wartość to 736.430 złotych. Projekt w 89,50 % finansowany był z funduszy europejskich (659.104,85 złotych) a w 10,50 % z budżetu powiatu świdnickiego (77.325,15 złotych). Projekt skierowany był do 60 osób. 40 osób niepełnosprawnych w tym 24 kobiet i 16 mężczyzn oraz 20 osób opuszczających rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą i/lub młodzież pochodząca ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. z rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym 12 kobiet i 8 mężczyzn. Ostatecznie projekt ukończyło 58 osób. Celem głównym projektu ,,Droga do Aktywności” jest kompleksowe wsparcie w zakresie aktywnej integracji i pracy socjalnej 60 klientów Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, poprzez realizowane cele szczegółowe: nabycie i/lub podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników/uczestniczek projektu, integracja osób wykluczonych społecznie, rozwój form aktywnej integracji. W ramach działań projektowych uczestnicy projektu bezpłatnie skorzystali z następujących form wsparcia: warsztaty grupowego doradztwa zawodowego, indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, trening radzenia sobie w sytuacjach trudnych, trening asertywności, trening „bezpieczne dorastanie”, trening motywacyjny, kurs prawa jazdy kat. B, C, C+E, kurs komputerowy, kurs bukieciarz – florysta, kurs opiekunka osób starszych, kurs sprzedawca, kasjer, fakturzysta, kurs wizażu i zmiany wizerunku, kurs kompleksowej obsługi magazynu z obsługą wózków jezdnych, kurs obsługi kas fiskalnych, kurs spawacza, operatora koparko-ładowarki, indywidualna terapia psychologiczna, zespoły ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo oraz zajęcia rehabilitacyjne. W ramach działań projektowych uczestnikom projektu zapewniony został n. in. Zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe, catering podczas zajęć, koszty wyżywienia i noclegów. W projekcie uczestniczył tłumacz osoby głuchoniemej. Dodatkowo w ramach działań projektowych uruchomiony zostanie portal darmowych ofert www.podaruj.swidnica.pl , którego celem jest bezpłatne przekazywanie przedmiotów innym, którzy ich potrzebują np.: sprzęt rehabilitacyjny, meble, ubrania, wózki dla dzieci, itp. Projekt będzie kontynuowany w roku 2013.

 

Piotr Dębek
Biuro ds. Europejskich i Promocji Powiatu

 

   

   

 


 

 |  do góry  |