AKTUALNOŚCI
  

 

Nie prześpij Bożego Narodzenia
(12.12.2012)

Stało się tradycją, że 6 grudnia w Zespole Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych był dniem pełnym niespodzianek. Prowadzone przez specjalistów zajęcia i terapie podkreślały znaczenie wzajemnego obdarowywania się miłymi słowami, uśmiechem i drobnymi upominkami, pozwoliły uczestnikom przenieść się oczami wyobraźni w krainę pełną życzliwości i wzajemnego zrozumienia. W ten sposób pracownicy Zespołu Poradni rozpoczęli coroczną akcję związaną z propagowaniem wśród mieszkańców Powiatu Świdnickiego idei świat spędzonych w atmosferze zrozumienia, akceptacji i tolerancji. 

ferujemy pomoc w rozstrzyganiu konfliktów, dochodzeniu do zgody, wyjaśnianiu nieporozumień, w przywracaniu uśmiechu i radości w oczach, a także spokoju w sercach. Mediacja - to prawo, przywilej, pomoc. Pozwala uniknąć wielu strat moralnych i krzywd, pomaga chronić dobre relacje między ludźmi i wzmacniać lub przywracać więzi uczuciowe. Szczególną rolę odgrywa w niej mediator, który jako osoba niezależna i niezwiązana z żadną ze stron konfliktu, posługując się bezpiecznymi procedurami, pomaga stronom pogodzić się, wypracować kompromis. Nie podsuwa gotowych rozwiązań, nie krytykuje, nie wydaje opinii, nie ocenia. Pierwszym krokiem do zgody jest sama myśl o porozumieniu i przebaczeniu.

Później może już tylko być lepiej i lżej na sercu. Zapraszamy do skorzystania z usług profesjonalnych mediatorów w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Świdnicy przy ulicy Pionierów Ziemi Świdnickiej 14, tel. 74 852-23-34 lub 74 662-27-20

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świdnicy

 

   

   

 


 

 |  do góry  |