AKTUALNOŚCI
  

 

Akcje profilaktyczne dla młodzieży
(11.12.2012)

W dniach 20 listopada – 07 grudnia powiat świdnicki przeprowadził szereg akcji profilaktycznych, głównie z dziedziny AIDS i HIV ale także i uzależnień od narkotyków i innych używek. Pierwszą z akcji była seria koncertów pod nazwą „Iluzja rzeczywistości”, którą szerzej opisywaliśmy już wcześniej. Tydzień później Zespół Szkół w Strzegomiu oraz Zespół szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu, przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Świdnicy, zorganizowali konkurs pod nazwą „Młodość wolna od papierosa”.

Konkurs ten miał za zadanie sprawdzenie wiedzy uczniów klas pierwszych na temat szkodliwości palenia papierosów. Na zaproszenie organizatorów, dyrektora Zespołu Szkół Sławomira Dudzińskiego, pedagoga Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu Sylwii Witki oraz wicedyrektora Zespołu Szkół w Strzegomiu Doroty Sozańskiej i pedagoga Moniki Kozłowskiej odpowiedziało wielu gości między innymi Sabina Cebula Etatowy Członek Zarządu Powiatu Świdnickiego, Wiceburmistrz Strzegomia Wiesław Witkowski, Sekretarz Gminy Strzegom Iwona Zabawa – Budziszyn, Dyrektor Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Świdnicy Bożena Spychała, Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego Stanisław Szelewa, Barbara Świętek, reprezentująca Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Świdnicy, pracownicy SANEPID-u Anna Skwarzyńska i Joanna Luterek oraz uczniowie i opiekunowie ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu świdnickiego. Młodzież wypełniła test wiedzy, składający się z 45 pytań. Jury po sprawdzeniu testów wyłoniło laureatów. Zwycięzcami konkursu zostali: I miejsce - Konrad Szwarc z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Świebodzicach, II miejsce - Krzysztof Górski z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Świdnicy, III miejsce - Emilia Ślęk z Zespołu Szkół w Strzegomiu.

Kolejną akcją profilaktyczną był konkurs pod nazwą „Dbam o zdrowie HIV/AIDS”. Konkurs ten przeznaczony był dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i zorganizowany został przez Starostwo Powiatowe w Świdnicy, Zarząd Rejonowy PCK w Świdnicy oraz Zespół Szkół nr 1 oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy. W konkursie wzięło udział 26 uczniów z 13 szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu świdnickiego. Zestawy pytań zostały opracowane przez Barbarę Świętek z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Świdnicy. Ogółem uczniowie uczestniczący w konkursie mogli zdobyć 114 punktów. Największą liczbę punktów zdobyła Mariola Osińska z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu. Nagrody ufundowane przez powiat świdnicki wręczyła Alicja Synowska – Wicestarosta Świdnicki.

Następną akcją profilaktyczną w dziedzinie AIDS była akcja pod nazwą „Rock przeciw AIDS”. Całość składała się z happeningu, prezentacji i prelekcji na temat HIV/AIDS oraz koncertów rockowych. W trakcie całego wydarzenia ogłoszono wyniki konkursu plastycznego i literackiego ogłoszonego w ramach całej akcji. Organizatorami przedsięwzięcia był młodzieżowy Dom Kultury, Starostwo Powiatowe w Świdnicy, Państwowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Świdnicy oraz Urząd Miejski w Świdnicy. Jury, w składzie Teresa Cora (polonistka), Barbara Świętek (Starostwo Powiatowe w Świdnicy), Anna Skwarzyńska (PSSE w Świdnicy) oraz Sylwia Śliwa (dziennikarka, MDK Świdnica) nagrodzili laureatów nagrodami książkowymi, płytami CD i dyplomami. Nagrody laureatom wręczała Alicja Synowska Wicestarosta Świdnicki.
Następnym konkursem, tym razem sportowym, był Turniej Piłki Koszykowej rozgrywany w Zespole Szkół Specjalnych w Strzegomiu 04 grudnia. W zmaganiach sportowych wzięli udział podopieczni szkół specjalnych między innymi ze Strzegomia, Wałbrzycha i Bielawy. Nagrody, w postaci dyplomów i sprzętu sportowego, ufundowało Starostwo Powiatowe w Świdnicy a wręczała je między innymi Sabina Cebula Etatowy Członek Zarządu Powiatu Świdnickiego.

Kolejnym konkursem z dziedziny HIV i AIDS był V Powiatowy Konkurs o Zdrowiu HIV/AIDS organizowany przez Publiczny Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych z Oddziałami Integracyjnymi w Świebodzicach, Starostwo Powiatowe w Świdnicy, Urząd Miejski w Świebodzicach oraz Państwowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Świdnicy. Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół gimnazjalnych i odbył się 05 grudnia w Świebodzicach. Konkurs składał się z testu wiedzy o HIV/AIDS oraz praktycznego zadania polegającego na przygotowaniu gazetki tematycznej. W etapie powiatowym udział wzięło 27 uczestników ze szkół gimnazjalnych a zwycięzcami zostali uczniowie z Publicznego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Świebodzicach. Drugie miejsce zajęło Gimnazjum im. Jana Pawła II z Żarowa a trzecie Gimnazjum nr 1 im. Sybiraków w Świebodzicach.

Ostatnią akcją profilaktyczną organizowaną bądź współorganizowaną przez powiat świdnicki był Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia. Wzięli w niej udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych powiatu świdnickiego. Organizatorami byli Zarząd Rejonowy PCK w Świdnicy oraz Starostwo Powiatowe w Świdnicy. W Olimpiadzie zwycięzcami, na poziomie szkół gimnazjalnych, zostali: Alicja Szadziewska z Gimnazjum w Pszennie. Drugie miejsce zajęła Aleksandra Wyroba z Gimnazjum nr 3 w Świdnicy. Na trzecim miejscu uplasowała się Małgorzata Mielniczak z Gimnazjum nr 1 w Świebodzicach. Laureatami w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zostali natomiast Aleksandra Karwata z II LO w Świdnicy, Kamila Drożdż ze strzegomskiego liceum oraz Oskar Tamioła z ZSB-E w Świdnicy. 

 

   

   

   

 


 

 |  do góry  |