AKTUALNOŚCI
  

 

Warsztaty profilaktyczno – edukacyjne „ Integracja” wychowanków Środowiskowego Klubu Młodzieżowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kudowie Zdrój
(06.12.2012)

Końcem listopada w dniach 22 i 23 młodzież Zespołu Szkół w Strzegomiu i wychowankowie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koła Przyjaciół Dzieci przy Środowiskowym Klubie Młodzieżowym w Strzegomiu spędzili dwa dni na warsztatach profilaktyczno-edukacyjnych „ Integracja” w Kudowie Zdrój. 

Taka tematyka warsztatów miała na celu ukazanie, iż życie człowieka ma charakter społeczny, dlatego też zawiera w sobie mnóstwo relacji z innymi ludźmi, określanych również mianem wzajemnych interakcji, stosunków, czy związków dwojga lub większej liczby ludzi. Relacje działają zawsze dwukierunkowo, co oznacza, że osoby oddziałują na siebie wzajemnie.

Interakcje pomiędzy ludźmi mogą mieć różny charakter, ze względu na różnice indywidualne, pełnioną w danym momencie rolę społeczną, doświadczenia życiowe itp. Najważniejszymi relacjami dla młodego człowieka, są te związane z rówieśnikami. W formie gier i zabaw nasi wychowankowie mieli się nauczyć, że ludzie różnią się od siebie pod wieloma względami, ale bez względu na różnice biologiczne, kulturowe, czy społeczne cechują ich te same,  podstawowe formy zachowania tworzące  jakby uniwersalna wspólnotę, jak na przykład chęć bycia z innymi ludźmi. Poza zajęciami warsztatowymi, młodzież miała okazję poznać walory turystyczne Ziemi Kłodzkiej. Zwiedziliśmy między innymi Muzeum Zabawek , Szklak Starych Zawodów, Kaplicę Czaszek oraz Park Zdrojowy w Kudowie Zdrój. W drodze powrotnej odwiedziliśmy Kłodzko, gdzie przeszliśmy mostem Św. Jana, na kłodzki rynek otoczony zabytkowymi kamieniczkami, będącymi niegdyś domami kłodzkich rzemieślników, kupców czy szlachty. Młodzież wraz z opiekunami powróciła do Strzegomia w doskonałych humorach, bardzo zadowolona i zintegrowana.

Zespół Szkół w Strzegomiu

 

   

   

   

   

 


 

 |  do góry  |