AKTUALNOŚCI
  

 

Ostatnie remonty dróg powiatowych.
(04.12.2012)

W dniu 29 listopada zakończył się remont drogi powiatowej nr 2904D w miejscowości Lutomia Dolna wykonany w całości ze środków powiatu świdnickiego. Długość wyremontowanej drogi wynosiła 290 m. Zakres robót obejmował frezowanie nawierzchni, wykonanie warstwy ścieralnej i wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej o łącznej grubości 8 cm, ponadto oczyszczono kolektor deszczowy i studzienki, a także ścięto i uzupełniono pobocza. 

Wykonawcą robót, które trwały od 4 października do 9 listopada, była firma Bisek-Asfalt z Kostomłotów. Wartość zadania wyniosła 101 441,05 zł. To już jeden z ostatnich remontów na drogach powiatowych przed nadchodzącą zimą. Wyremontowany odcinek nie jest długi, jednak znacznie ułatwi życie lokalnej społeczności – informuje Sabina Cebula Etatowy Członek Zarządu Powiatu Świdnickiego.

 

   

 


 

 |  do góry  |